1.1 Voor wie is het Platform Sociaal Werk Nederland bedoeld?

Het Platform Sociaal Werk Nederland is bedoeld voor uitwisseling tussen professionals in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal werk.

Via het Platform Sociaal Werk Nederland kunnen alle medewerkers van organisaties die lid zijn van Sociaal Werk Nederland  informatie uitwisselen en kennis delen.  

Lid wordenContact