Communicatie sociaalwerkbranche

Opgericht op: 30 maart 2012

Omschrijving

Welkom op de pagina van de werkgroep Communicatieprofessionals W&MD!

Doel: het opzetten van een effectief netwerk van communicatieadviseurs / communicatie-medewerkers van welzijnsorganisaties, om samen met de MOgroep de landelijke en lokale profilering van de branche W&MD te versterken.

Waarom:
• Communicatiemensen weten wat er lokaal actueel speelt, kennen de trends in en rond de welzijnsorganisaties, en weten bij wie ze snel informatie kunnen halen.
• De MOgroep kent de politieke en maatschappelijke vraagstukken en weet hoe communicatie kan worden ingezet kan worden ten behoeve van lokale en landelijke belangen.
• De MOgroep wil die lokale kennis met jullie smeden tot een landelijk netwerk.

Tijdsinvestering:
Niet veel, want we gaan dat doen via Platform MOgroep, en de Werkgroep Communicatie.

Subdoelen:
Versterken van het ‘sociale netwerk’ van de lidorganisaties èn de branche door:
• Brainstormen en ontwikkelen van betere profilering; bv. door aan te haken bij landelijke campagnes, acties, wedstrijd, verkiezingen, ontwikkelingen, thema’s enz..

• De branche samen met het communicatienetwerk bewuster te maken van het belang van hun werk, beroepstrots- en –eer. Door: stimuleren gebruik van en uitwisseling op website Platform MOgroep door meer professionals.

• Goede voorbeelden uitwisselen. Dus: plaats wat je wilt! Je kunt een blog schrijven, stukken (van je organisatie, of tips) plaatsen, commentaar leveren en vragen stellen. Zie rechts de rode tabbladen.

• Structureel de lokale signaalfunctie beter benutten. Gesignaleerde lokale trends kunnen een landelijke trend blijken te zijn. Dan sneller signaleren, landelijk actie (MOgroep). Versterkt met quickscan & landelijk cijfermatig beeld + politieke boodschap.

• een peilstok: wat wensen de leden; wat moet de MOgroep bieden; hoe kunnen we elkaar helpen; hoe versterken we de branche door profilering landelijk en lokaal. Is er behoefte aan workshops verhalen vertellen / profilering?

• Landelijk nieuws staat of valt met harde cijfers en echte cliënten die het verhaal dragen. Als media een cliënt zoeken voor een item: hoe vinden we die sneller / beter.

• Lokaal nieuws beter landelijk profileren: als een welzijnsorganisatie een noviteit heeft, een methodiek lanceert, iets samen doet met een hogeschool: hoe kunnen we daar samen meer publiciteit uit slepen.
Of: als een lokale organisatie gebeld wordt door landelijke media: overleg met de MOgroep.
De MOgroep heeft landelijke contacten met media, en ziet wat er buiten de lokale regio gebeurt.

• Samen gegevens genereren.. en nog veel meer!

Info

69
leden
Semi-open
groep
115
bijdragen
Lid wordenContact