Publicaties

Start bouw Branchebrede Informatievoorziening

07 oktober 2010MOgroep W&MD sluit een driejarige overeenkomst met Stimulansz om de branchebrede informatievoorziening collectief te organiseren.De leden is hierover op 8 oktober 2010...

Naar collectieve informatievoorziening voor de branche

17 maart 2010 Het bestuur spreekt zich uit voor het inrichten van een collectieve, branchebrede informatievoorziening. In de notitie Naar collectieve informatievoorziening worden de...

Welke gegevens worden in 2009 verzameld?

11 januari 2010 Drie informatiesystemen (Servicepunt Welzijnsinformatie, MadiMonitor, Federatie Opvang) verzamelen gegevens. MOgroep W&MD geeft in een notitie een overzicht van de informatie waar...

Opstartnotitie PWC

15 oktober 2009 PriceWaterhouseCoopers (PWC) noemt het streven naar een branchebrede informatievoorziening een logische, maar ambitieuze taak. PWC heeft in opdracht van het branchebestuur een...
Lid wordenContact