Werkbezoeken

Sociaal Werk Nederland op werkbezoek


Bestuur en medewerkers van Sociaal Werk Nederland gaan geregeld op werkbezoek bij lidorganisaties in het hele land, vergezeld door gasten van ministeries, gemeenten en collega-organisaties in het Sociaal Domein. Zo volgen ze de actuele ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk op de voet. Met speciale aandacht voor innovatieve initiatieven die voor de hele sector van belang zijn. Enkele recente werkbezoeken zijn:

  • werkbezoek van minister Franck Weerwind (Rechtsbescherming) in december 2022 aan de gemeente Hoeksche Waard, waar hij sprak met sociaal raadslieden van sociaalwerkorganisatie Kwadraad - zie bericht
  • inspiratiebezoek in november 2022 van een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een Veghels klooster waar de woonwijk van de toekomst verrijst: LeefGoed. In samenwerking met ONS Welzijn en ContourdeTwern - zie bericht
  • werkbezoek van Kamervoorzitter Vera Bergkamp in oktober 2022 aan gro-up in Zoetermeer, om haar te laten zien en horen wat er speelt in de leefwereld van jongeren en hoe het jongerenwerk daarin een cruciale rol speelt - zie bericht