Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Profiteer van de nieuwe sociale wind die er sinds kort waait

De magere miljoenennota geeft het sociaal domein weinig extra steun en armslag. Gemeenten staan er vooralsnog alleen voor. Het Rijk zorgt nauwelijks voor het flankerende rijksbeleid dat gemeenten nodig hebben om alle oude en vooral ook nieuwe uitdagingen op te pakken. Des te belangrijker is het dus voor sociaalwerkorganisaties om als kenner van wijken en buurten met visie en daadkracht de verkiezingen in te gaan.

Sowieso worden de komende gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk ijkpunt. Want wat gaan politieke partijen daadwerkelijk doen om lokaal invulling te geven aan het gewenste nieuwe leiderschap, aan het herstel van vertrouwen in de overheid en aan de terugkeer van de menselijke maat?

Dat nieuwe leiderschap zullen gemeenten vooral zélf moeten vormgeven. Maar voor vertrouwensherstel en voor de menselijke maatvoering kunnen ze het best aankloppen bij het sociaal werk. U weet wel waarom.

Dat wil niet zeggen dat álle lokale politici dat al inzien. Daarvoor zult u nog het nodige lobbywerk moeten verrichten. Op deze pagina en het daaraan gelinkte overzichtsartikel geven we u hiervoor essentiële munitie. We beschrijven beknopt de belangrijkste trends in het sociaal domein én wat sociaal werk op dat punt te bieden heeft.

Dat zijn:

Bij belangrijke thema’s als sterke wijken, armoede en bestaanszekerheid en onderzoek naar wat effect sorteert, werkt Sociaal Werk Nederland steeds meer en met steeds meer resultaat samen met overkoepelende gemeentelijke organisaties als VNG, Divosa, Aedes en NDSD. Voor lokale sociaalwerkorganisaties geldt daarom: bij het benaderen van gemeenten gaat het niet alleen om het beïnvloeden van de lokale politiek, maar vooral ook om het verstevigen van je relatie met de juiste ambtenaren.

En last but nog least: zijn er genoeg sociaal werkers om deze stijgende vraag naar sociaal werk op te vangen?

> In het blokje rechtsboven dit artikel download u het stuk 'trends, thema’s en onderbouwing'  

Lid wordenContact