Meer informatie

Op onze website vindt u veel informatie over het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Al die informatie plus een aantal extra’s hebben we ook in een  pdf gezet. Bijvoorbeeld uitgebreidere informatie over de gebruikte normen en hoe je een andere certificeerder kunt inzetten dan de twee waarmee we een mantelovereenkomst hebben.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs:
Edwin Luttik: luttik@sociaalwerk.nl
Eva Bos: ebos@sociaalwerk.nl

Ervaringen
'Ze stelden vragen die mijn hersenen op "aan" zetten'

Elan in Barneveld nam begin 2018 het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk in ontvangst. In een interview blikken zij terug op het voorbereidingstraject en de audit. Hoe hebben zij het ervaren en wat heeft het label hen opgeleverd? Lees het interview met Elan 

Sturen op vertrouwen, niet op controle' 
‘Anders dan bij bijvoorbeeld HKZ ligt de nadruk bij het Kwaliteitslabel minder op ondersteunende en sturende processen. Je hebt het over de manieren waarop mensen de visie en missie van hun organisatie vertalen naar de praktijk. Hoe zorg je ervoor dat je meerwaarde hebt voor je cliënt slash de burger?’ - Certificeerder
Lloyd's Register in gesprek over auditen op het Kwaliteitslabel 

 

Lid wordenContact