Informatie CI´s (certificerende instellingen)

Voorwaarden en Richtlijn toetsing door CI´s 

Alle Certificerende Instellingen (CI's) die op het Kwaliteitslabel Sociaal Werk willen toetsen moeten voldoen aan de voorwaarden die Sociaal Werk Nederland stelt aan CI's en aan de manier waarop de toetsing door CI's plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het document Voorwaarden Toetsing door CI's

Daarnaast moeten alle CI's zich houden aan de Richtlijn Toetsing, scope en tijdsbesteding. Deze richtlijn geeft informatie over de mogelijke toetsingsvarianten en hun scope, over hoe je een CI kiest en hoeveel tijd toetsen kost, afhankelijk van de omvang van je organisatie.

Beide documenten zijn te downloaden via de downloadlijst bovenaan deze pagina. 

Mantelovereenkomsten met 2 CI's 

Sociaal Werk Nederland heeft met 2 CI's mantelovereenkomsten gesloten, te weten: CIIO en Lloyds. Met deze CI's hebben wij afspraken gemaakt m.b.t. evaluatie van de toetsing en van de toepasbaarheid van de kwlaliteitsnormen. Zij hanteren een gereduceerd tarief voor toetsing op het Kwaliteitslabel. 

Op de introductiepagina's van CIIO en Lloyds leest u meer over hun visie en aanpak. Hier vindt u ook het (gereduceerde) tarief van de betreffende CI en de contactpersonen. 

U bent niet verpicht om een van deze 2 aanbieders te kiezen. Wel dient elke CI die op het Kwaliteitslabel wil toetsen zich te houden aan de Richtlijn Toetsing, scope en tijdsbesteding en aan de Voorwaarden toetsing door CI's. 

Lid wordenContact