Opleidingstraject

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma is een onderdeel in ontwikkeling uit het dataprogramma. Met behulp van de bevindingen van de KPI-pilot en een kwalitatief onderzoek onder verschillende leden wordt de inhoud van het opleidingsprogramma samengesteld. Met behulp van de bevindingen van de KPI-pilot en een kwalitatief onderzoek onder verschillende leden wordt de inhoud van het programma bepaald.

De ervaringen uit de KPI-pilot en de conclusies uit kwalitatief onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder verschillende leden, tonen aan dat een uitgebreid opleidingstraject voor leden nodig is om een goede start te kunnen maken met datagedreven werken. Het opleidingsprogramma zal een leerwerktraject worden waarbij de cursisten na een klassikale les collega’s meeneemt om de lessen in de praktijk te brengen.

Het traject start bij de basiskennis van data en werkt uiteindelijk toe naar het zelf inrichten van een (data)dashboard. Op deze manier kunnen de cursisten na het opleidingsprogramma zelfstandig verder aan de slag. Daarnaast zullen onderwerpen als data-analyse, wetgeving, verantwoording en storytelling naar opdrachtgever ook aan de orde komen. Data staat immers nooit op zichzelf. 

Voor leden van Sociaal Werk Nederland wordt het opleidingsprogramma met korting aangeboden. In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we meer details te kunnen delen met onze leden.

Lid wordenContact