Opleidingstraject

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma is een onderdeel in ontwikkeling uit het dataprogramma. Met behulp van de uitkomsten uit de werkgroep, de bevindingen uit de KPI-pilot en een kwalitatief onderzoek onder verschillende leden wordt de inhoud van het opleidingsprogramma samengesteld.

Het opleidingsprogramma zal een breed aanbod bieden voor de ‘student’: stap voor stap wordt hij meegenomen in het op een andere manier kijken naar zijn werk en activiteiten. Dit doen we door verschillende programma’s op een laagdrempelige manier aan te bieden en vervolgens de kans te geven om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen op verschillende gebieden. Het opleidingsprogramma wordt afgestemd op de praktijk, onder andere aan de hand van casuïstiek.

De ervaringen uit de KPI-pilot en de conclusies uit het kwalitatieve onderzoek tonen aan dat een uitgebreid opleidingstraject leden helpt om op weg geholpen te worden met meer datagedreven werken. Op deze manier ondersteunen we onze leden in de steeds meer groeiende behoefte om de impact van sociaal werk aan te tonen aan de hand van data, bij zowel opdrachtgevers als sociaalwerkorganisaties.

Eind 2022 verwachten we meer details hierover te kunnen delen.