Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Dit Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk.

Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur.


Filmpje over de meerwaarde van het Kwaliteitslabel
Animatie waarom het Kwaliteitslabel

De elementen van het Kwaliteitslabel 
Het Kwaliteitslabel is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche. Deze zijn vertaald in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. De afzonderlijke elementen van het Kwaliteitslabel vormen samen het verhaal van Sterk Sociaal Werk. 

Een toolbox met instrumenten ondersteunt bij het naleven van de branchecode en bij toetsing.

Toetsing
Het Kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting en externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering.

Meer informatie
Heeft u vragen over het Kwaliteitslabel? Neem contact op via info@sociaalwerk.nl of 030 721 721

Thema Kwaliteit: volg het thema Kwaliteit voor nieuws over het Kwaliteitslabel

Flyer Kwaliteitslabel Sociaal Werk

contact

contact

Neem contact op over het kwaliteitslabel

Veel gestelde vragen
ContactLid worden