Blog

Informatieplicht werkgevers bij vervallen vakantiedagen

14 februari 2022 | 1 minuut lezen

Blog van de AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland

De werkgever heeft een vergaande verplichting om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen opneemt. Ook moet hij de werknemer waarschuwen dat deze dagen bij niet tijdige opname komen te vervallen. Doet de werkgever dit niet in voldoende mate, dan vervallen of verjaren de wettelijke dagen niet. Lees verder.