Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Bevorder cohesie: investeer in jeugd- en jongerenwerk

Dinsdag 13 juni bieden we het Manifest Hou ze erbij, voorkom uitsluiting van Jongeren aan.

Nieuws |

Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderden de regels rondom ontslag. In de factsheet van de Rijksoverheid staat op hoofdlijnen...

Nieuws |

Nieuwe cursus Arbeidsovereenkomsten enthousiast ontvangen

De middagcursus Arbeidsovereenkomsten die Sociaal Werk Nederland onlangs heeft georganiseerd voor leden, was meteen een groot...

Nieuws |

‘We willen wel, maar weten (nog) niet hoe.’

Wat kan sociaal werk met sociale technologie? Een quickscan onder leden laat zien dat er voldoende animo is, maar te weinig visie...

Nieuws |

Aandacht gevraagd voor arbeidsmarktontwikkelingen in de branche Welzijn

Mede namens Sociaal Werk Nederland heeft FCB aan staatssecretaris Van Rijn een uitnodiging gestuurd voor een gesprek over een gezamenlijke...

Nieuws |

Pas op! Herplaatsingsgevaar!

Over het (onbekende) grote belang van herplaatsing bij ontslag. Lees de Blog van advocatenkantoor DeKoningVergouwen hierover.

Nieuws |

Overheid verwacht te veel van burger

WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in rapport: meedoen aan de participatiesamenleving is moeilijker dan de...

Nieuws |

De interessante nieuwsbrief van FCB is weer uit!

Interessante onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn onder meer:

- Brancherapportage 2017: ontwikkeling van de werkgelegenheid in...

Nieuws |

Verzuimcijfers 2016

De verzuimcijfers van 2016 zijn weer bekend. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen de...

Nieuws |

Huidige CAO 2016-2017 blijft vanaf 1 april a.s. van toepassing

De huidige CAO 2016-2017 heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017 en loopt op 1 april 2017 af. De cao is niet opgezegd....