Vanaf 2015 doorliepen 26 organisaties voor sociaal werk een verandertraject van 2 jaar in het sociaal domein. Dit gebeurde via Thematranche Welzijn in het ondersteuningsprogramma In voor zorg! Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie zijn hier nauw bij betrokken geweest. Met verschillende monitoringsinstrumenten zijn effecten gemonitord en zien we dat:

  • Zelfredzaamheid bij inwoners is gegroeid
  • Meer burgerinzet en inzet van vrijwilligers is gerealiseerd
  • Overheadkosten zijn gedaald (minder managers)
  • Ziekteverzuim van medewerkers is gedaald of op hetzelfde niveau gebleven
  • Kosten zijn verlaagd (vermindering individuele indicaties voor zorg, lagere kostprijs collectieve arrangementen, minder beroep op individuele hulpverlening)


Preventieve werking van sociaal werk zichtbaar gemaakt
Uit de resultaten van de verandertrajecten blijkt dat de preventieve werking van sociaal werk de autonomie en zelfredzaamheid van inwoners versterkt, de onderlinge verbondenheid in de samenleving vergroot en hoge zorgkosten voorkomt. Het zichtbaar maken van de preventieve werking van sociaal werk gebeurde met behulp van verschillende meetinstrumenten, zoals de Effectencalculator. Ook werd zichtbaar dat vervanging van individuele naar collectieve hulp én van zorg naar sociaal werk mogelijk is. Mede door de inzet van sociaal werk is de kwaliteit van leven toegenomen en zijn er in de meeste gevallen maatschappelijke kosten bespaard.

Vervolg
Het ondersteuningsprogramma In voor zorg! was van tijdelijke aard en vond haar einde op 13 februari 2017 tijdens het congres Sociaal Werk Beweegt waar resultaten gepresenteerd zijn. Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland, beroepsorganisatie Verdiwel en kennisinstituut Movisie blijven betrokken. Zij nemen gezamenlijk het stokje over en zetten samen met het veld de ontwikkelingen in het sociaal werk voort. Te beginnen met het inlichten van sociaalwerkorganisaties over de veranderingen die deelnemende partijen hebben ondergaan.

In dit e-zine leest u over de verandertrajecten. In de komende maanden zullen wij u gedoseerd laten kennismaken met de resultaten van dit traject. 

Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten