Nieuwsoverzicht

MOgroep steunt alternatief huishoudtoets G4

Staatssecretaris De Krom wil 50 miljoen euro op de uitkeringen bezuinigen. Onder meer door stapeling van uitkeringen achter de voordeur tegen te gaan. Daarom wil hij in de nieuwe Wet werk en...

2863
Monique Kaasjager

Hoge taaleisen peuterleidsters op korte termijn niet realistisch

De MOgroep en BOinK waarschuwen minister van OCW van Bijsterveldt voor ontslagen en een acuut tekort aan peuterleidsters. Dat zal gebeuren als ze de motie over hoge taaleisen voor peuterspeelzaal

6820
Monique Kaasjager

Reactie MOgroep op Beleidsbrief Jeugdzorg

Staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen (VWS) en Fred Teeven (VenJ) verstuurden dinsdag acht november jl. de beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel: beleidsbrief stelselwijziging Jeugd’ naar...

3070
Monique Kaasjager

Ouders en kinderen betalen mee aan elkaars schulden

De aanpassing van de beslagvrije voet aan de nieuwe gezinsnorm is in het wetsvoorstel zonder nadere toelichting opgenomen. Gezien de grote impact van deze wijzing is hier volgens de LOSR geen sprake

5372
Monique Kaasjager
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten