Nieuwsoverzicht

Week van de Opvoeding: doe mee & profileer!

Organiseer een activiteit in de week van de opvoeding, en laat zien wat welzijn bijdraagt aan opvoeding & opgroeien. Van 1 tot en met 7 oktober 2012.

2398

Hulp bij werken met Meldcode

Voor professionals uit alle sectoren die (gaan) werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn online cursussen ontwikkeld. Aan de orde komen: het signaleren van, handelen...

2861
Monique Kaasjager

Bezuinigingsakkoord & hervormingen

Donderdagavond 26 april, is het Stabiliteitsprogramma door de Kamer geloodst. VVD, CDA en GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen. De Ministerraad...

3147

Toolkit invoering Meldcode huiselijk geweld compleet

De Toolkit invoering Meldcode huiselijk geweld is nu compleet. De Staatssecretaris heeft toegezegd de capaciteit van de SHG's’ via een quickscan te meten en te wijzen op de rol die...

2974
Monique Kaasjager

Stem voor het beste buurtidee & Droomstad

Een skatehal in een leegstaande kerk in Arnhem, een weggeefwinkel in een achterstandswijk in Almere of gratis muzieklessen voor kinderen in Utrecht. Droomstad is een verzameling van dertig...

1978
Monique Kaasjager

Voortgang Wet werken naar vermogen

18 en 19 april jl. werd het Wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wnv) besproken in de Tweede Kamer. Een meerderheid steunt het voorstel.

2577

Oproep: kengetallenonderzoek peuterspeelzalen

De MOgroep roept organisaties peuterspeelzaalwerk, voorscholen en/of kinderopvang op mee te doen met het kengetallenonderzoek 2012.

1737

Uitgesteld: Wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

VWS: Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling naar verwachting op 1 januari 2013 in werking.

3615

Bijeenkomsten decentralisatie extramurale begeleiding

Het Transitiebureau organiseert in april en mei vier bijeenkomsten voor gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders. Naast de laatste stand van zaken worden er ook workshops aangeboden over :...

2720
Monique Kaasjager

W&MD: Aanmelden Hein Roethofprijs 2012

Landelijke waardering, andere organisaties inspireren met je aanpak, én geld: wie de Hein Roethofprijs wint, wint goed. Meld nu projecten aan!

2473
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten