Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Risiconiveau corona verhoogd, advies sector ongewijzigd

Het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is de afgelopen week flink opgelopen en ook het aantal bewoners met een...

Nieuws |

Reactie kabinet op Atlas van Afgehaakt Nederland

Begin 2022 verscheen de Atlas van Afgehaakt Nederland, waarin auteurs René Cuperus en Josse de Voogd verkennen hoe maatschappelijke...

Nieuws |

Werken aan gezamenlijk begrip met de lexicon Nabijheid en Sociaal Werk

Nabijheid is een belangrijk streven in sociaal werk. Maar wat verstaan we met elkaar onder termen als ‘eenzaamheid', 'preventie', 'sociaal...

Nieuws |

Project Robuuste rechtsbescherming ism Divosa van start

Vanaf dit jaar ontvangen gemeenten jaarlijks 23 tot 25 miljoen euro via het gemeentefonds voor betere rechtsbescherming van inwoners in een...

Nieuws |

Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat de regeling voor energiecompensatie wordt verruimd. Goed nieuws voor alle huishoudens die deze...

Nieuws |

Eerste hulp bij multiprobleemsituaties

Sociaal werkers moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen goed en vlot kunnen helpen. Meestal lukt het om hulp te bieden binnen...

Nieuws |

Kabinet steekt 1,2 miljard euro in versterking leer- en ontwikkelcultuur

Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerden de Tweede Kamer over de beleidslijnen Leven Lang...

Nieuws |

Interview wethouder Ufuk Kâhya over bestuurlijk congres jongerenwerk

Op 24 november is het bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. ’s-Hertogenbosch is gastgemeente en wethouder Ufuk Kâhya is een van de...

Nieuws |

Meer (media-)aandacht voor meerwaarde mbo-sociaal werker

De positie van de mbo’er in het sociaal werk moet worden versterkt. Want sociaal werk moet een goede afspiegeling zijn van de samenleving en...

Nieuws |

Zet aanpak eenzaamheid in voor een sterke sociale basis

Staatssecretaris Maarten van Oijen presenteerde bij de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid het vervolg-actieprogramma Eén tegen eenzaamheid...