Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Gezond en Veilig Werken binnen het sociaal domein

De handige en interessante nieuwsbrief van FCB over onder meer Gezond en Veilig Werken binnen het sociaal domein is weer verschenen.

Nieuws |

Update cao-onderhandelingen

Sociaal Werk Nederland heeft in de afgelopen periode drie keer overleg gevoerd met de vakbonden (FNV en CNV) over een nieuwe cao. Het...

Nieuws |

Ontslag via UWV of de kantonrechter?

De grond voor het ontslag is bepalend voor de te volgen ontslagroute. Op de site van UWV kunt u lezen wanneer u een ontslagvergunning via UWV...

Nieuws |

“Ja maar, ik ben ziek!”

Bij veel werkgevers leeft de misvatting dat tijdens ziekte werknemers niet ontslagen kunnen worden. Lees hierover in de blog van onze...

Nieuws |

Jongeren in verkiezingsdebat: de basisbeurs moet terug!

En niet iedereen heeft gelijke kansen! Jongeren kruisten in Tilburg de degens met landelijke politici; geanimeerde debatavond van...

Nieuws |

Gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Het voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is inmiddels ook aangenomen door de Eerste Kamer. Per 1 juli 2017 zullen de...

Nieuws |

Update modelovereenkomst: Uitstel handhaving wet DBA

Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen...

Nieuws |

Infectieziekten en werk – Hoe pak ik dat aan?

De informatiebijeenkomst over infectieziekten op het werk die werd georganiseerd door het RIVM en TNO heeft op 19 januari plaats...

Nieuws |

Rekenkamer: inburgering zelf doen mislukt.

Zelf inburgeren onbetaalbaar en ondoenlijk. Vier grote steden gaan weer zelf inburgering regelen

Nieuws |

Forum Salaris: Online ontmoetingsplek voor salarisadministrateurs

De Belastingdienst en UWV zijn een pilot gestart waarin salarisadministrateurs elkaar onderling vragen kunnen stellen en anderen...