Laatste nieuws

Hoge taaleisen peuterleidsters op korte termijn niet realistisch

De MOgroep en BOinK waarschuwen minister van OCW van Bijsterveldt voor ontslagen en een acuut tekort aan peuterleidsters. Dat zal gebeuren als ze de motie over hoge taaleisen voor peuterspeelzaal

7179
Monique Kaasjager

Reactie MOgroep op Beleidsbrief Jeugdzorg

Staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen (VWS) en Fred Teeven (VenJ) verstuurden dinsdag acht november jl. de beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel: beleidsbrief stelselwijziging Jeugd’ naar...

3320
Monique Kaasjager

Ouders en kinderen betalen mee aan elkaars schulden

De aanpassing van de beslagvrije voet aan de nieuwe gezinsnorm is in het wetsvoorstel zonder nadere toelichting opgenomen. Gezien de grote impact van deze wijzing is hier volgens de LOSR geen sprake

6167
Monique Kaasjager
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten