Nieuwsbericht

VWS gaat financiering preventie makkelijker maken

2 maart 2021 | 1 minuut lezen

Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorgdomeinen te stimuleren (Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet). Met deze wet moet het voor de inkopende partijen meer lonen om te investeren in preventieve maatregelen om duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen.

Internetconsultatie gestart
De ministerraad heeft besloten dat het ‘wetsvoorstel domeinoverstijgende samenwerking’ begin maart 2021 ter consultatie via internet wordt aangeboden. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om hierop te reageren. De resultaten van de internetconsultatie helpen het volgende kabinet in de besluitvorming over het wetsvoorstel. Sociaal Werk Nederland heeft achter de schermen rond het preventiefonds opgetrokken met de VNG die het vervolgens inbracht in de Tweede Kamer. 

Door de hervormingen in de langdurige zorg is de ouderenzorg namelijk opgeknipt in drie domeinen, waardoor de partijen moeten samenwerken om te borgen dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de cliënt. Om goede gezondheid voor zoveel mogelijk burgers te kunnen waarborgen en de zorg betaalbaar te houden, is het dus logisch dat gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars elkaar in de regio op bepaalde inhoudelijke thema’s opzoeken en samenwerken. Door in te zetten op preventie kan veel (duurdere) zorg voorkomen worden. 

U vindt de link naar de internetconsultatie hier. Hier vindt u ook de conceptregeling, de ontwerptoelichting,  en het IAK, Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 
Ook Sociaal Werk Nederland zal aan de consultatie bijdragen.

Lees het hele bericht hier; en het artikel in Skipr hier

ContactLid worden