Nieuwsbericht

Subsidie voor coronabanen, ook in welzijn

2 maart 2021 | 1 minuut lezen

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Het kabinet stelt een budget van €80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

  • Coronabaan gastvrouw / gastheer
  • Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy
  • Coronabaan ADL–ondersteuner
  • Coronabaan welzijns-assistent
  • Coronabaan ondersteuner zorgmedewerker
  • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie. Bekijk enkele voorbeelden van taken die binnen bovengenoemde functies kunnen vallen. Zorgorganisaties zijn vrij de functies zelf in te vullen.

De subsidieaanvraag betreft een functie voor maximaal 6 maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom.

Er wordt verwacht dat de werkgever zich inzet voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en waar mogelijk voor hun ontwikkeling.

Voorwaarden
De subsidie kan worden aangevraagd door alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie die staat in de subsidieregeling. In principe zijn dit alle zorg- en welzijnsaanbieders.
Lees de verdere informatie met betrekking tot vorwaarden en de regeling hier, op de website van de Rijksoverheid.
Hier staat het online aanvraagformulier.
Bijlage specificatie COZO (coronabanen in de zorg),
Handleiding aanvraag.

ContactLid worden