Nieuwsbericht

Oproep van meer dan 80 wethouders en JOGG: pak de ongezonde leefomgeving lokaal aan

24 februari 2021 | 2 minuten lezen

Zorg dat gemeenten met een lokale aanpak hun jeugd een gezonde toekomst kunnen blijven bieden. Die oproep doen vandaag 89 wethouders en JOGG aan politici. De oproep wordt gesteund door gemeenten vanuit alle provincies, waaronder Schiermonnikoog, Venlo, Zwolle, Den Haag, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Utrecht en Westerwolde. Sociaal Werk Nederland werkt rond jeugd en gezondheid samen met JOGG. 

Om gezonde leefstijl ook richting de Tweede Kamerverkiezingen hoog op de politieke agenda te zetten, was we op 23 februari 2021 een oproep aan kandidaat-Kamerleden en politieke partijen aandacht te hebben voor de lokale inzet op een gezonde leefstijl, zowel tijdens de campagne als ook na de verkiezingen.  

Zorg voor een lokale aanpak: voor een gezonde jeugd en daarmee een gezonde toekomst is het belangrijk dat elke Nederlandse gemeente de JOGG-aanpak implementeert. Gemeenten moeten door de landelijke overheid in staat worden gesteld om daar concreet invulling aan te (blijven) geven. Daarom roepen we kandidaat-Kamerleden graag samen op om hier voldoende steun en aandacht aan te geven, door voldoende financiën en waar nodig landelijke wet- en regelgeving.  

Zo kan in een (JOGG)-gemeente de kantinemedewerker altijd gezond eten en drinken aanbieden op school, in het wijkcentrum of de dierentuin. Kan de buurtsportcoach of jongerenwerker lokaal mensen blijven helpen om te beginnen met sporten en bewegen. En kunnen lokale professionals uit het sociale domein, zoals de jongerenwerker, duurzame ondersteuning bieden bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken van een ongezonde leefstijl.

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: "Een gezonde leefstijl moet je heel jong aanleren. Maar dan moet je wel investeren in jkinder- en ongerenwerkers als rolmodel, omdat verhaal concreet te maken!  Er moeten jongerenwerkers en kinderwerkers bij. En er is meer geld vanuit het rijk nodig om de gemeenten in staat te stellen hun preventieve werk in buurten nu echt goed vorm te geven." 

Wat gaan we doen? 
Dinsdag 23 februari, startte een drieweekse campagne, die loopt tot 17 maart. Een brief met hierin de oproep aan een aantal kandidaat-Kamerleden is hier een belangrijk onderdeel van. Deze brief wordt ondersteund met de website www.maakgezondgewoon.nl en een campagne op sociale media gericht op kandidaat-Kamerleden, politieke partijen en het hele JOGG-werknet.
Lees hier het volledige bericht.
#
maakgezondgewoon 

Lid wordenContact