Nieuwsbericht

Planning vaccinatie WMO-ondersteuning op losse schroeven

23 februari 2021 | 2 minuten lezen

Leden van Sociaal Werk Nederland ontvangen binnenkort een brief voor het uitnodigen van werknemers die als eerste gevaccineerd kunnen worden. De verspreiding van deze brief van het ministerie van VWS neemt Sociaal Werk Nederland voor zijn rekening. Eerder hebben wij bericht dat wij deze brief naar verwachting begin maart kunnen verspreiden. Het lijkt er echter op dat deze vaccinatieplanning (wederom) niet een haalbare kaart is. Officieel is de vaccinatieplanning nog niet aangepast, maar Sociaal Werk Nederland heeft contact met VWS en RIVM en die bevestigen dat de planning binnenkort opnieuw wordt aangepast. 

Minder vaccins AstraZeneca
Dit heeft alles te maken met de nieuwe (lagere) aantallen beschikbare coronavaccinaties door de aangepaste leveringen van AstraZeneca. Bovendien heeft het RIVM de afgelopen week in moeten teren op de reservevoorraad vaccinaties door de plotselinge stremming in de leveringen van AstraZeneca. Daarom wordt van de vaccins die wel worden geleverd een deel gebruikt om de reservevoorraad weer op te bouwen. Dit alles leidt ertoe dat de huidige planning waarschijnlijk niet een haalbare kaart is. Binnenkort hopen we een aangepaste planning te kunnen communiceren. 

Welke groep komt in aanmerking
Als eerste sociaal werkers komen medewerkers aan de beurt die vallen onder de zogenoemde subcategorie 3. Onder de derde subgroep vallen alleen sociaal werkers (beroepskrachten) die de volgende Wmo-ondersteuning uitvoeren:

  • dagbesteding ouderen met dementie
  • maaltijdvoorziening

Houdt ook deze site in de gaten voor de meest actuele planning. Ook het type vaccin en de priklocatie zijn terug te vinden op deze website.

Uitnodigingsbrief
Sociaal Werk Nederland stuurt de uitnodigingsbrief de hoofdcontactpersonen van de lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland. Het is aan leden om de brief onder de medewerkers in de maaltijdvoorziening en dagbesteding ouderen met dementie te verspreiden, voorzien van eigen logo van de organisatie en op naam van de medewerker. Naast de uitnodigingsbrief bevat de mail ook alle benodigde instructies.  

Waarom heb ik de brief nog niet ontvangen?
De brief is nog niet verstuurd, de verwachting is dat dit begin maart gaat gebeuren. Houdt uw mailbox in de gaten. (zie ook de Q&A)

Blijft u met vragen zitten? Lees dan deze Q&A of mail ons.

Lid wordenContact