Nieuwsbericht

Commissie Vluchtelingen & Integratie update

18 februari 2021 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft ruim vier jaar geleden het initiatief genomen voor een commissie Vluchtelingen & Integratie. In deze commissie nemen verschillende organisaties deel: VluchtelingenWerk Nederland, het COA, ervaringsdeskundigen, sociaalwerkorganisaties die vluchtelingenwerk uitvoeren, en leden uit het bestuur en de directie van Sociaal Werk Nederland. Dit jaar worden ook Divosa (belangenbehartiging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgenodigd om zitting te nemen in de commissie.

Doel is om de samenwerking en afstemming te bevorderen, de kwaliteit van het uitvoerend werk te verhogen en samen invloed uit te oefenen op een samenleving die sterk verdeeld is over de opvang van vluchtelingen en de integratie van statushouders. Uitwisseling en goede voorbeelden kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. Ook onderzoeken we de praktijk: welke knelpunten komen organisaties tegen en welke oplossingen zijn hiervoor bedacht?

Handige producten
De commissie heeft enkele handige producten ontwikkeld die binnenkort online gezet worden: de klantreis ‘Van aankomst tot integratie in de wijk’ en een mindmap met als titel ‘Wat komt de statushouder zoal tegen’.

Voorzitter van de commissie is Cynthia Lionahr Vernie, senior adviseur gezondheid en integratie bij Sociaal Werk Nederland. (lionahr@sociaalwerk.nl, 030 721 0 721). Zij neemt de taken vanaf februari/maart over van Jeroen Rovers.

Lid wordenContact