Nieuwsbericht

Aanpak wachttijden GGZ en samenwerking met sociaal werk

18 februari 2021 | 1 minuut lezen

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz, volgens staatssecretaris Blokhuis een ‘veelkoppig monster’. Als je één probleem aanpakt, ligt het volgende obstakel alweer op de loer. Het is dat kenmerk van de problematiek, dat maakt dat samenwerking zo ontzettend belangrijk is.

Sociaal werk
In een brief aan de Tweede Kamer schetst Blokhuis de aanpak en de resultaten tot nu toe, en benoemt hij ook de verbreding van de aanpak. Hij is blij dat Sociaal Werk Nederland nu is aangesloten bij de landelijke Stuurgroep wachtijden ggz. Wachtlijsten kunnen deels opgelost worden door preventie en ondersteuning bij herstel. Sommige problemen die uitmonden in een vraag naar behandeling bij de ggz, hebben hun aard in problemen op andere leefgebieden. Denk aan verlies van een baan, geldproblemen of zingevingsvraagstukken. Sociaal werkers kunnen helpen bij het ‘afbuigen’ van een ggz-hulpvraag, bij preventie en ook na een behandeling begeleiden bij herstel, zodat een hulpvraag minder snel terugkeert.

Plan van aanpak
Sociaal Werk Nederland zal de komende periode aan leden in de regio vragen welke kansen zij zien om tijdig en passende zorg en ondersteuning te bevorderen. Ook stimuleert Sociaal Werk Nederland hen om de verbinding te leggen met de Regionale Taskforces, en liefst ook daarbuiten. Ook gaan we ‘virtuele werkbezoeken’ organiseren voor de Regionale Taskforces GGZ langs betekenisvolle ontwikkelingen in het sociaal werk. En we bieden goede praktijken op het terrein van samenwerking tussen verwijzers, verzekeraars, ggz-aanbieders en sociaal domein een podium via webinars en de site wegvandewachtlijst.nl. Zo helpen we deze werkende praktijken te verspreiden.

Lid wordenContact