Nieuwsbericht

UPDATE: planning uitnodigingsbrief coronavaccinatie

16 februari 2021 | 1 minuut lezen

Leden van Sociaal Werk Nederland ontvangen binnenkort een brief voor het uitnodigen van werknemers die als eerste gevaccineerd kunnen worden. De verspreiding van deze brief van het ministerie van VWS neemt Sociaal Werk Nederland voor zijn rekening. Eerder hebben wij bericht dat wij deze brief naar verwachting medio februari kunnen verspreiden. Deze planning loopt echter vertraging op door onder andere tegenvallers in de leveringen van vaccins. De actuele planning geeft aan dat dit waarschijnlijk begin maart wordt.

Welke groep komt in aanmerking
Als eerste sociaal werkers komen medewerkers aan de beurt die vallen onder de zogenoemde subcategorie 3. Onder de derde subgroep vallen alleen sociaal werkers (beroepskrachten) die de volgende Wmo-ondersteuning uitvoeren:

  • dagbesteding ouderen met dementie
  • maaltijdvoorziening

Houdt ook deze site in de gaten voor de meest actuele planning. Ook het type vaccin en de priklocatie zijn terug te vinden op deze website.

Uitnodigingsbrief
Sociaal Werk Nederland stuurt de uitnodigingsbrief de hoofdcontactpersonen van de lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland. Het is aan leden om de brief onder de medewerkers in de maaltijdvoorziening en dagbesteding ouderen met dementie te verspreiden, voorzien van eigen logo van de organisatie en op naam van de medewerker. Naast de uitnodigingsbrief bevat de mail ook alle benodigde instructies.  

Waarom heb ik de brief nog niet ontvangen?
De brief is nog niet verstuurd, de verwachting is dat dit begin maart gaat gebeuren. Houdt uw mailbox in de gaten. (zie ook de Q&A)

Blijft u met vragen zitten? Lees dan deze Q&A of mail ons.

Lid worden