Nieuwsbericht

Afspraken VWS werkgroep 'dagbesteding in coronatijd'

3 februari 2021 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland neemt deel aan de VWS werkgroep ‘dagbesteding in coronatijd’. Hier komen knelpunten bod en worden in samenspraak met verschillende koepels, VNG en het ministerie van VWS afspraken gemaakt voor de komende tijd. Voor het sociaal werk zijn dit de meest in het oog springende afspraken van het meest recente overleg:

Dagbesteding

 • Middelen die genoemd worden om te voorkomen dat cliënten vanwege angst voor besmetting de dagbesteding niet bezoeken zijn:
  • Benadruk dat het niet mogelijk is de dagbesteding te bezoeken in geval van klachten;
  • Maak duidelijk dat een bezoek aan de dagbesteding veilig kan door het in acht nemen van de richtlijnen van het RIVM;
  • Leef de RIVM richtlijnen strikt na;
  • Spreek instellingen er op aan indien zij hun cliënten niet naar de externe veilige dagbesteding laten gaan.
 • Omdat blijkt dat gemeenten soms voornemens zijn om buurt- en dorpshuizen, dan wel wijkcentra te sluiten is het gewenst gemeenten er nog een keer op te wijzen dat het gewoon mogelijk blijft om besloten en georganiseerde activiteiten in deze locaties te laten plaatsvinden onder de voorwaarde dat deze gericht zijn op maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen.
 • De VNG zal in een nieuwsbrief nog een keer aandacht besteden aan het feit dat, indien blijkt dat de bestaande maatschappelijke ondersteuning van een cliënt (tijdelijk) als gevolg van corona niet meer mogelijk, een gemeente daarop flexibel en snel kan inspelen door een alternatieve vorm van ondersteuning aan te bieden. In de meeste gevallen zal daarvoor geen nieuwe beschikking noodzakelijk zijn. Zo mogelijk zal de VNG daarbij gebruik maken van een concreet voorbeeld.

Personenvervoer

 • Ondernemers, organisaties en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de maatregelen van de Rijksoverheid, lokale maatregelen vanuit de veiligheidsregio’s en/of gemeentes en RIVM-adviezen binnen hun bedrijf/activiteit en voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers tijdens hun werk. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van maatregelen en adviezen.
Lid wordenContact