Nieuwsbericht

Agenda Maatschappelijk Vastgoed bekend

3 februari 2021 | 1 minuut lezen

De agenda 2021 van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, is bekend. Om alle beleidsdoelen te realiseren is een flinke investering en een meer integrale benadering van dit vastgoed nodig.

Veel nieuw beleid

De beleidsdoelen liggen op zowel sociaal/economisch als fysiek vlak. Op sociaal/economisch gebied hebben we te maken met beleid rond de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, meer individueel onderwijs, minder besmetting, betere gezondheid door sport en beweging, goede zorg en (daklozen)opvang en meer ontmoeting (ook tussen verschillende culturen). Wat betreft de gebouwde omgeving streven we naar minder energiegebruik, een beter klimaat, duurzamere gebouwen en meer circulaire bouw. Dat moet allemaal vorm krijgen in het maatschappelijk vastgoed. Een flinke opgave. 

Werkbriefje
De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2021 is het werkbriefje van het Bouwstenen-platform waar veel gemeenten lid van zijn. Dit platform werkt nauw met de VNG samen; zie ook bijgaande video. De Agenda bevat een aantal focus- en ontwikkelpunten waarmee het platform in 2021 aan de slag gaat. 

Meer informatie

Lid wordenContact