Nieuwsbericht

Flits enquête over cliëntondersteuning

2 februari 2021 | 1 minuut lezen

Het RIVM is in opdracht van het ministerie van VWS bezig met een monitor die inzicht geeft in de bekendheid en kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is kosteloze, voor iedereen (zonder indicatie) toegankelijke ondersteuning bij het vinden of toegang krijgen tot de benodigde zorg en ondersteuning. Omdat cliënten van professionals in sociaal werk mogelijk gebaat zijn bij hulp van een cliëntondersteuner, vraagt het RIVM je om een heel korte vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bestaat uit maximaal 6 vragen en duurt ongeveer 2 minuten. Er zal vertrouwelijk met je gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Via deze link kun je de vragenlijst invullen.

Lid wordenContact