Nieuwsbericht

Lees hier de reactie van Sociaal Werk Nederland op de discussienota Zorg voor de toekomst

2 februari 2021 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft bij VWS een reactie ingediend op de discussienota Zorg voor de toekomst. De uitwerking van de nota hinkt op twee gedachten: gaat het over de toekomst van zorg of die van het van het gezondheidsbeleid? Het laatste is de ambitie, maar de inhoud en beoogde maatregelen gaan niet buiten de (financiële) kaders van het huidige zorgstelsel.

Discussienota Zorg voor de toekomst
Vorig jaar is door VWS aangekondigd dat het kabinet voor de zomer van 2020 een Contourennota zou publiceren met voorstellen om de toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg te waarborgen. Door de coronacrisis is deze planning noodgedwongen gewijzigd. Met de huidige discussienota Zorg voor de toekomst worden beleidsopties voorgedragen, die nu ter consultatie aan partijen is voorgelegd.  Het resultaat van de consultatie zal begin 2021 naar de Tweede Kamer worden gestuurd en wordt meegenomen in de verdere uitwerking tot een definitieve ‘contourennota’.

Reactie Sociaal Werk Nederland
In deze reactie bepleiten we een brede scope om gezondheidswinst te behalen. Omdat gezondheidsproblematiek samenhangt met tal van sociale problemen en omdat voor 20% van de zorgvragen geen medische oplossing nodig is. Dat is de eerste stap naar een grotere inzet van het sociaal werk in de wijken met de wijkteams en partners.

Dat sociaal werk preventief rendeert is onlangs bevestigd in een meta-analyse van MKBA’s. Sociaal Werk Nederland pleit voor (financiële) versterking van de sociale basis in de wijken, voor een preventiefonds en wijkbudgetten. Ook kan met een grotere inzet van sociaal werkers het tekort bij zorgpersoneel ten dele worden teruggedrongen (substitutie-effect).

Zie voor de gehele reactie de bijlage. Met enkele partnerorganisaties zijn de reacties afgestemd. Deze zijn ook bijgevoegd.

Lid wordenContact