Nieuwsbericht

Online sessie: Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona

26 januari 2021 | 2 minuten lezen

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de sociale kwaliteit van het dagelijks leven. Door de coronapandemie staat niet alleen onze gezondheid, maar ook de sociale kwaliteit van ons dagelijks leven onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, namelijk ook nadrukkelijk steun aan de sociale verbanden van mensen, zodat ze zichzelf beter kunnen redden. Het sociaal werk is daar onmisbaar in. Ook Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, schuift aan.

In deze online sessie verkennen we de gevolgen van de coronacrisis voor het sociaal domein; die blijken uit de nieuw verschenen publicatie Hoopvol en kwetsbaar – Omzien naar elkaar in tijden van corona. Impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven. Dit doen we aan de hand van de vier condities van sociale kwaliteit: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.

De coronapandemie laat zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is voor een onzichtbaar virus met zichtbare en voelbare gevolgen. De sociale kwaliteit staat serieus onder druk. Niet alleen door het virus zelf, maar ook door de social distancing-maatregelen en de bedreiging van werk en inkomen. Op de langere termijn is er nog veel onzekerheid over de economische en sociale gevolgen. Wat kunnen gemeenten en sociaal professionals doen om inwoners te ondersteunen en wat zijn inzichten om de sociale kwaliteit te versterken?

Wanneer?

De online sessie vindt plaats op vrijdag 19 februari van 15:30-17:00 uur.

Voor wie?

Deze online sessie is interessant voor professionals in het sociaal domein, van zorg en welzijn tot gemeenten, zowel qua beleid als uitvoer.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de belangrijkste conclusies uit het rapport. We gaan op interactieve wijze in gesprek met deelnemers over de verschillende onderwerpen en we praten daarover door met experts uit het sociaal domein.

  • Welkom
  • Inleiding door een van de auteurs van de publicatie. De impact van COVID-19 bezien door de bril van sociale kwaliteit. Er valt veel te leren van de coronacrisis en er valt veel op te lossen aan vergrote sociale problemen, maar wie is daarvoor aan zet? In de publicatie worden conclusies getrokken hoe onze samenleving sterk kan blijven in tijden van crisis en daarna, maar de consequenties voor gemeenten, voor sociaal professionals, voor inwoner en voor organisaties in het sociaal domein, de consequenties in wat hun te doen staat liggen nog open.
  • Reactie / interview met Eric van der Burg voorzitter Sociaal Werk Nederland
  • Interactieve uitwisseling
  • Reflectie en afsluiting

Doe en denk je online mee op 19 februari van 15:30-17:00 uur? Je kunt je aanmelden via de site van Movisie