Nieuwsbericht

UPDATE: planning uitnodigingsbrief coronavaccinatie

26 januari 2021 | 1 minuut lezen

Werkgevers ontvangen binnenkort een brief voor het uitnodigen van werknemers die als eerste gevaccineerd kunnen worden. Eerder hebben wij bericht dat wij deze brief in de loop van januari zullen verspreiden. Deze planning loopt echter vertraging op door onder andere tegenvallers in de leveringen van vaccins. Vermoedelijk zal de brief nu niet eerder dan medio februari verspreid worden. We houden u via de website op de hoogte over de planning.

Welke groep komt in aanmerking
Als eerste sociaal werkers komen medewerkers aan de beurt die vallen onder de zogenoemde subcategorie 3. Onder de derde subgroep vallen alleen sociaal werkers (beroepskrachten) die de volgende Wmo-ondersteuning uitvoeren:

  • dagbesteding ouderen met dementie
  • maaltijdvoorziening

Uitnodigingsbrief
Sociaal Werk Nederland stuurt de uitnodigingsbrief de hoofdcontactpersonen van de lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland. Het is aan leden om de brief onder de medewerkers in de maaltijdvoorziening en dagbesteding ouderen met dementie te verspreiden, voorzien van eigen logo van de organisatie en op naam van de medewerker. Naast de uitnodigingsbrief bevat de mail ook alle benodigde instructies.  

Waarom heb ik de brief nog niet ontvangen?
De brief is nog niet verstuurd, de verwachting is dat dit midden februari gaat gebeuren. Houdt uw mailbox in de gaten. (zie ook de Q&A) 

Blijft u met vragen zitten? Lees dan deze Q&A of mail ons.

Lid wordenContact