Nieuwsbericht

Sociaal werkers kunnen helpen om Intergenerationele armoede aan te pakken

19 januari 2021 | 2 minuten lezen

Met trots presenteert sociaalwerkorganisatie Tintengroep het rapport ‘Uit de duivelskring van armoede’. Dit onderzoek gaat in op de vraag wat sociaal werkers en medewerkers van kinder- en peuteropvang kunnen betekenen in de aanpak van armoede in Noord-Nederland.

Alleen al in het veenkoloniale gebied leven zo’n 14.000 gezinnen in armoede. De problemen waar deze mensen mee te kampen hebben zijn al decennia hetzelfde. Met de resultaten van dit onderzoek willen we daar, samen met alle andere partijen die betrokken zijn bij dit vraagstuk, verandering in brengen.

Altijd crisis
De beperkingen in bewegingsvrijheid en sociale contacten die alle Nederlanders nu door de coronapandemie meemaken, zijn voor mensen die in armoede leven gewoon. Voor hen is het altijd crisistijd. Ze hebben geen mogelijkheid om uit eten te gaan of een uitstapje te doen met hun gezin. Een buitenlandse reis zit er niet in, sociale contacten onderhouden lastig. “Welkom in onze wereld” wordt er gezegd.

Top drie
Financiële problematiek staat ook in de top drie van de hulpvragen die de sociaalwerkers van Tintengroep tegenkomen. Maar er is meer. Achter die financiële hulpvraag zit vaak een erfenis van generatie op generatie aan armoede.

Johan Brongers, voorzitter raad van bestuur Tintengroep:"Sociaal werkers, peuterwerkers en ondersteunende diensten zetten zich elke dag in voor inwoners. We zien van dichtbij welke brede effecten armoede heeft. De wrangheid zit vaak in gemis aan waardigheid en zelfrespect en daarmee verbonden gevoelens van vernedering, schaamte, machteloosheid en gebrek aan eigenwaarde. Samen proberen we daarin verandering te brengen."

Resultaten breed bruikbaar en zichtbaar
Het onderzoek ‘Uit de duivelskring van armoede’ zoekt het antwoord op de vraag hoe we armoede kunnen signaleren, de gevolgen verminderen of verzachten. De focus ligt niet alleen op financiële, maar ook op sociale, pedagogische, emotionele en culturele tekorten.
Aan de hand van deze vijf ‘kapitaalsvormen’ wordt de hoofdvraag beantwoord. In het sociaal werk zijn deze kapitaalsvormen voor elke inwoner toe te passen. Het is aan de professional om, samen met de inwoners, te zoeken naar de meest helpende vorm.

Brongers: "Zowel vanuit de politiek als de media is de aandacht voor armoede in Nederland gegroeid. Dat is goed, want die aandacht is meer dan nodig. Vanuit de Tintengroep willen we bijdragen aan terugdringen van armoede en weten we tegelijkertijd dat we geen ijzer met handen kunnen breken. We hebben te maken met een groot krachtenveld, waarbinnen wij een rol hebben. De uitkomsten van dit onderzoek gaan ons helpen om die rol nog beter in te vullen."

Wat er nog gaat gebeuren
Binnen de Tintengroep wordt de komende tijd verder gewerkt met de opgedane kennis.  Professionals worden gevoed met de uitkomsten van dit onderzoek en vooral ook wat ze er zelf mee kunt gaan doen. In de samenhang met andere strategische projecten, in hun werk, de contacten met de gemeente, trainingen et cetera. Over die implementatie stemmen ze af met de werkgroep schuldhulpverlening en de klankbordgroepleden van dit onderzoek.

Zie voor het rapport en meer achtergronden rond het thema Intergenerationele armoede in de veenkoloniën hier. Ook als bijlage: de introductie van Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen.
Je vindt het rapport ook als bijlage. 

Lid wordenContact