Nieuwsbericht

Nieuwsupdate Geestelijke Verzorging Thuis

19 januari 2021 | 4 minuten lezen

Dit is de tweede editie van de nieuwsupdate Geestelijke Verzorging Thuis. Sociaal Werk Nederland is partner in dit project dat is bedoeld om grotere bekendheid aan geestelijke verzorging te geven voor mensen die thuis zijn.

Vanuit VWS is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor financiering GV Thuis na 1 januari 2022. Eerder viel de keuze al op een route via aanbesteding. In een bijeenkomst lichtte Marc van Heijningen de route en de mogelijkheden toe. Via een marktconsultatie zijn veldpartijen betrokken om input te leveren. In januari volgt een bijeenkomst met de uitkomsten daarvan en de verdere route. In mei is het plan om de keuze van betaalkantoor rond te hebben en tot verdere invulling te komen. In de marktconsultatie worden de belangrijke geluiden uit het veld meegenomen rond betaalkantoor, het onderscheid tussen financiën en inhoud, de relatie met regionaal georganiseerde geestelijke verzorging (Centra voor Levensvragen) en duurzame financiering GV Thuis. Een volgende keer meer.

Onderwijs - Uitvoering onderwijsplan ‘Zingeving in zorg en sociaal domein’ gestart
Het grote belang van zingeving binnen zorg en sociaal domein wordt de laatste jaren breed onderschreven. Dit is echter nog lang niet altijd zichtbaar in het onderwijs aan professionals en vrijwilligers in deze domeinen. Om zingeving de aandacht te geven die het verdient moet er nog veel gebeuren aan de programmering en de inrichting in de initiële opleidingen en bij- en nascholingen.

De deelprojectgroep Onderwijs, onderdeel van de ondersteuningsstructuur Geestelijke Verzorging Thuis, heeft daarom het onderwijsplan ‘Zingeving in zorg en sociaal domein’ geschreven. VWS heeft dit plan goedgekeurd. Gedurende de looptijd van het plan (2020-2025) worden verschillende projecten uitgevoerd die de aandacht voor zingeving binnen het onderwijs gaan stimuleren. Deze worden uitgevoerd door verschillende organisaties in de praktijk. Agora is penvoerder van het onderwijsplan.

Publieksversie onderwijsplan
De eerste projecten zijn inmiddels gestart. Lees er meer over in het onderwijsplan zelf, dat nu ook in de publieksversie beschikbaar is. Nadere
informatie kan worden verkregen bij Marc Rietveld, voorzitter van de deelprojectgroep Onderwijs Geestelijke Verzorging Thuis.

Save the date: 12 maart symposium ‘Onderwijs in Zingeving’
Op vrijdagochtend 12 maart 2021 vindt een online symposium plaats over onderwijs in zingeving. Dit symposium is bedoeld als kick-off voor de community van trainers op het gebied van zingeving (zowel vakdocenten als geestelijk verzorgers). Gaby Jacobs zal de keynote verzorgen. Ook zal er aandacht zijn voor de andere projecten uit het onderwijsplan ‘Zingeving in zorg en sociaal domein’.
Nadere berichtgeving volgt.‚Äč

Veel belangstelling voor Train-de-trainer cursus Zinvoltrainen en Specialisatie Geestelijk Verzorgers Thuis
Sinds december kunnen belangstellenden zich bij Reliëf aanmelden voor de Train-de-trainer cursus Zinvol trainen en de Specialisatie Geestelijk Verzorgers Thuis die deels met subsidie van VWS worden gefinancierd. Wees er snel bij: voor de Train-de-trainer cursus zijn er in 2021 nog slechts zes plaatsen
beschikbaar. Je kunt je ook al aanmelden als geïnteresseerde voor 2022. Voor de training ‘Specialisatie Geestelijk Verzorgers Thuis’ die op 11 maart 2021 start zijn nog vijf plaatsen beschikbaar. Meld je hier aan ›

Communicatie - Kick-off bijeenkomst GV Thuis met The Odd Shop
In december vond een kick-off sessie plaats met vertegenwoordigers van Agora, VGVZ, Fibula, Sociaal Werk Nederland, KBO-PCOB, geestelijkeverzorging.nl, ZonMw en The Odd Shop, het bureau dat ondersteunt bij creatieve communicatie van GV Thuis. Dit prijswinnende bureau werkt voor o.a. de (semi)overheid en combineert gedragswetenschap en creativiteit om campagnes te ontwikkelen die gedrag veranderen. Inmiddels zijn kernboodschappen geformuleerd, creatieve concepten gepresenteerd en wordt er gewerkt aan de eerste middelen.

‘Een waardevol gesprek’ in KBO-PCOB Magazine
KBO-PCOB magazine publiceerde onlangs een uitgebreide introductie van geestelijke verzorging in de thuissituatie. In ‘Een waardevol gesprek’ vertelt
geestelijk verzorger Sandra Koeling-Lem over de ondersteuning in de praktijk en tijdens corona, en deelt cliënte Marleen haar ervaringen: “Ik kan iedereen die in een moeilijke situatie zit een gesprek met een geestelijk verzorger aanraden.”
Lees het artikel hier ›

Onderzoek Agora: Zingeving integraal onderdeel van sociaal werk, maar kansen voor verbetering
“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt 98% procent van alle ondervraagde sociaal werkers in een recent onderzoek.
‘Breng het hele aanbod van zingevingsondersteuning dicht bij mensen thuis in beeld.’

Die opdracht kreeg Agora van het ministerie van VWS. Dit is nodig zodat professionals en vrijwilligers nog beter kunnen inspelen op de zingevingsbehoeftes van mensen. De sociaal werker is een van de zingevingsondersteuners. Sterker nog, zingeving staat in hun beroepsprofielen. Bieden ze die hulp ook? En waar hebben ze behoefte aan?

Aan het onderzoek van Agora ‘Sociaal werkers en Zingeving’ in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk werkten 165 sociaal werkers uit zorg en welzijn mee. Naar de onderzoeksresultaten ›

Speeddate: Leg zinnige contacten in jouw werkveld - Videosessie 25 januari 11.00-12.30 uur
Samenwerken doe je meestal graag met mensen die je al kent. Maar hoe leer je mensen in je omgeving kennen? En hoe weet je wat ze voor je kunnen
betekenen? Ga met elkaar in gesprek en leer welke specialisten in je omgeving kunnen helpen bij je vragen. Dit kan aan de hand van de infographics Vier
dimensies van palliatieve ondersteuning en Met wie kan ik samenwerken?
De sessie hierover is gericht op professionals en vrijwilligers werkzaam in de zorg en het sociaal domein die mensen in de palliatieve fase en hun naasten (willen) ondersteunen en nóg beter willen samenwerken. Meld je hier aan ›

Praktijkcriteria en randvoorwaarden - Recente coronarichtlijn
Sinds maart 2020 verschijnt er met regelmaat een Richtlijn voor geestelijk verzorgers. Deze is tevens bedoeld voor geestelijk verzorgers in de thuissituatie.
De richtlijn is gebaseerd op de landelijke richtlijnen en houdt maximaal rekening met het vitale en cruciale beroep van geestelijk verzorger. De meest recente
richtlijn, geldig voor de aangekondigde lockdown tot en met 9 februari, vind je hier ›

Vaccinatie corona
Op woensdag 6 januari 2021 ging een nieuwe fase in de strijd tegen het coronavirus in. Geestelijk verzorgers komen in principe niet in aanmerking voor
voorrang in het vaccinatieschema. Geestelijk verzorgers oefenen weliswaar een cruciaal beroep uit, maar behoren niet tot de categorie van acute zorgverleners. Als je meent dat jij en je collega’s vanwege je huidige bijdrage aan de begeleiding van corona-patiënten in de thuissituatie in aanmerking komen voor eerdere vaccinatie, adviseert de VGVZ om vanuit een Centrum voor Levensvragen contact op te nemen met de GGD.

Ondersteuning en netwerken - Projectleidersdag december
Op 15 december 2020 vond de vierde projectleidersdag plaats. Er is informatie verstrekt over de recente ontwikkelingen: de consultatie marktverkenning
bekostiging middellange termijn, de komende verkenning naar een expertisecentrum en de uitkomsten van de enquêtes gehouden onder geestelijk
verzorgers en regionale projectleiders over hun wensen en ideeën rond organisatie en randvoorwaarden voor de komende tien jaar. Ook is er nadere
invulling gegeven aan de toekomstvisie vanuit de regionale projectleiders.

In de bijlage vind je de brief in originele opmaak. 

Bijlagen