Nieuwsbericht

Q&A coronavaccinatie en het sociaal werk

15 januari 2021 | 4 minuten lezen

Veel leden benaderen ons met dezelfde vragen. Wanneer krijgt onze organisatie de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie? Wie wordt er bij ons als eerste gevaccineerd en hoe gaan we om met medewerkers die niet gevaccineerd willen worden? Hieronder leest u de meestgestelde vragen en onze antwoorden daarop. Deze Q&A wordt de komende tijd aangevuld met meer vragen en antwoorden. Lees hier meer over de uitnodiging voor de vaccinatie van de eerste groep sociaal werkers

Wat mag de werkgever van de werknemer verwachten als het om het vaccineren gaat?
Werkgevers hebben de wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel werkgevers zouden daarom graag zien dat al hun werknemers zich laten vaccineren. Momenteel krijgen we veel vragen over wat u van de werknemers mag verwachten en wat u van de werknemers mag eisen als het gaat om het vaccineren. Klik hier voor meer informatie.

Hoe wordt omgegaan met de vaste (reis)kostenvergoeding en thuiswerken vanwege het coronavirus?
Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over vaste vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de reiskosten van en naar werk of een lunchvergoeding. Door de coronacrisis werken mensen zoveel mogelijk thuis en hebben zij minder (reis)kosten. Het kabinet heeft besloten dat thuiswerken door de coronacrisis geen invloed heeft op de vaste (reis)kostenvergoeding.

Als werkgever hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. Tot en met 31 januari 2021 mag u blijven uitgaan van het (reis)patroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 31 januari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Hoe gaat Belastingdienst om met reiskostenaftrek?
Lopen de reiskosten voor woon-werkverkeer tijdens de coronacrisis door? Bijvoorbeeld omdat de werknemer een doorlopend ov-abonnement heeft? Dan mag u voor het jaar 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toepassen alsof de werknemer wel gewoon naar het werk is gegaan.

In de inkomstenbelasting mogen werknemers reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer aftrekken als de werkgever daarvoor geen vergoeding voor geeft. Sommige werknemers reizen veel minder naar hun werk vanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Daardoor hebben ze in andere situaties minder recht op reisaftrek, terwijl de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen.

Zie voor de volledigheid: Rijksoverheid.nl

Wanneer komen onze medewerkers, die vallen onder subcategorie 3, in aanmerking voor vaccinatie?

Allereerst, subcategorie 3, wat is dat?

Onder de derde subgroep vallen alleen sociaal werkers (beroepskrachten) die de volgende Wmo-ondersteuning uitvoeren: 

  • dagbesteding ouderen met dementie

  • maaltijdvoorziening

De snelheid waarmee deze subgroep aan de beurt komen hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en de opkomst. Elke week wordt bekeken of er ruimte is voor de volgende groep om zich te laten vaccineren. Zodra er meer informatie bekend is krijgt u dat van ons te horen.

Wanneer ontvangen wij de uitnodigingsbrief voor vaccinatie?
Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen pas uitgenodigd worden indien daarvoor een expliciet een wordt gegeven van het RIVM via de koepelorganisaties. De precieze planning is nog niet duidelijk.

Hoe wordt de brief verspreid?
De brief wordt door Sociaal Werk Nederland via de mail verspreid naar de hoofdcontactpersonen van de lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland. (Bent u niet lid van Sociaal Werk Nederland? Zie de vraag 'Hoe kan ik de uitnodigingsbrief ontvangen als ik geen lid ben van Sociaal Werk Nederland?') Het is aan leden om de brief onder de medewerkers in de maaltijdvoorziening en dagbesteding ouderen met dementie te verspreiden, voorzien van eigen logo van de organisatie en op naam van de medewerker.

Waarom heb ik de brief nog niet ontvangen?
De brief is nog niet verstuurd, de verwachting is dat dit midden februari gaat gebeuren. Houdt uw mailbox in de gaten. (zie ook de vorige vraag) 

Komen onze vrijwilligers van b.v. de maaltijdvoorziening in aanmerking voor vaccinatie? Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in subcategorie 3?
In principe komt deze groep niet in vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Dit is een probleem omdat veel organisaties deels draaien op vrijwilligers. Sociaal Werk Nederland is hierover in gesprek met VWS.

Hoe oefent Sociaal Werk Nederland invloed uit op de vaccinatie-strategie?
Sociaal Werk Nederland neemt deel aan verschillende VWS werkgroepen die het beleid helpen vorm te geven. Onder andere het vervroegd vaccineren van de vrijwilligers in de maaltijdvoorziening en dagbesteding ouderen met dementie is een speerpunt van Sociaal Werk Nederland. 

Hoe kan ik de uitnodigingsbrief ontvangen als ik geen lid ben van Sociaal Werk Nederland?
U kunt natuurlijk overwegen om lid te worden van Sociaal Werk Nederland. Dat is zeer aan te bevelen. U kunt hier meer informatie vinden over een lidmaatschap van Sociaal Werk Nederland. Als u liever niet lid wordt van Sociaal Werk Nederland kunt u zich melden bij Actiz. Met VWS en het RIVM is afgsproken dat zorg- en welzijnsorganisaties die niet zijn aangesloten bij een koepel zich hier kunnen melden voor de uitnodigingsbrief. U hoeft dus niet lid te zijn of te worden van Actiz. Ga naar www.actiz.nl/coronavaccinatie voor meer informatie of neem contact op met Actiz via corona-vragen@actiz.nl

Als bijlage vind je de praatplaat Prik tegen Corona. 

Lid wordenContact