Nieuwsbericht

Wijziging uitnodiging eerste groep sociaal werkers voor vaccinatie

12 januari 2021 | 3 minuten lezen

Een klein deel van de sociaal werkers (dagbesteding ouderen met dementie en maaltijdvoorziening) valt onder de eerste groep (zorg) medewerkers die in aanmerking komen voor een vaccinatie. In tegenstelling tot eerder berichtgeving vanuit VWS, krijgen werkgevers van deze sociaal werkers het informatiepakket en de standaard uitnodigingsbrief voor werknemers via Sociaal Werk Nederland en niet van de GGD. Het RIVM heeft dit bepaald.

De uitnodigingsbrief voor het vaccineren van zorgmedewerkers is op dit moment uitsluitend beschikbaar voor zorgmedewerkers uit de verpleeghuiszorg. Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen pas uitgenodigd worden indien daarvoor in de loop van januari expliciet een signaal wordt gegeven van het RIVM via de koepelorganisaties.

RIVM geeft ‘go’
Inmiddels is gestart met het vaccineren van de eerste groep (zorg)medewerkers. De volgorde binnen deze eerste doelgroep is:
1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.
2. Zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg.
3. Zorgmedewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Onder de derde subgroep vallen alleen sociaal werkers (beroepskrachten) die de volgende Wmo-ondersteuning uitvoeren: 

  • dagbesteding ouderen met dementie
  • maaltijdvoorziening

De snelheid waarmee deze subgroep aan de beurt komen hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en de opkomst. Elke week wordt bekeken of er ruimte is voor de volgende groep om zich te laten vaccineren. Wij begrijpen dat u graag aan de slag wil met het informeren van enkele van uw medewerkers, maar u zult nog even moeten wachten tot de ‘go’ vanuit het RIVM aan ons wordt gegeven.

Informatiepakket en uitnodigingsbrief
In het pakket dat werkgevers via hun koepels krijgen, zit onder meer een standaard uitnodigingsbrief voor (een specifieke groep) medewerkers. Deze uitnodigingsbrief moet op naam van de werknemer worden gezet en met het logo van uw organisatie. Dit kan zowel digitaal als geprint. Bij de uitnodiging naar de medewerkers komen de volgende bijlagen:

Medewerkers in deze eerste groep krijgen het BioNtech/Pfizer-vaccin, en bestaat uit twee inentingen waartussen drie weken tijd zit. De GGD’en vaccineren 7 dagen per week op 25 locaties in heel Nederland. Medewerkers maken telefonisch een afspraak via het landelijke callcenter voor vaccinaties.

Overige sociaal werkers komen later in aanmerking voor vaccinatie, zie eerdere berichtgeving hierover.  Sociaal Werk Nederland houdt u op de hoogte van de het verdere verloop.

Toolkit Rijksoverheid met communicatiemiddelen
De Rijksoverheid heeft een toolkit met communicatiemiddelen over coronavaccinatie ontwikkeld, die steeds wordt aangevuld. In de toolkit onder andere een tijdlijn, factsheet, infographic, posters en social media banners.

  • Informatie voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de Covid-19-vaccinatie staat op de RIVM-website. Zodra beschikbaar, wordt de pagina aangevuld met richtlijnen, de e-learning, Q&A’s, informatie over de vaccins, bijsluiters et cetera. Er komt ook een speciaal telefoonnummer voor medische vragen en vragen over het proces. Volg het laatste nieuws via de RIVM-nieuwsbrief Covid-19 vaccinatie
  • Op rijksoverheid.nl kunnen burgers informatie vinden over de vaccinatie. De mensen die worden uitgenodigd ontvangen straks een brief en een infographic met daarin de belangrijkste informatie over de vaccinatie en een verwijzing naar de website.
  • Filmpje met uitleg over het coronavacccin. Professor Marjolein van Egmond (immunoloog Amsterdam UMC) geeft antwoord op vragen rondom het coronavaccin.

Zie in de bijlagen twee Q&A's: het ministerie van VWS heeft een Q&A opgesteld over de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, zie de bijlagen.

Lid wordenContact