Nieuwsbericht

LOSR webinar met als thema 'Armoede en Bestaanszekerheid'

11 januari 2021 | 2 minuten lezen

Op 27 januari 2021 van 10:00 uur tot 11:30 uur zal een webinar voor Sociaal Raadslieden plaatsvinden.
Het thema is 'Armoede en Bestaanszekerheid' - signaleren, agenderen en teweeg brengen!

Met moderator Eric van der Burg
– voorzitter Sociaal Werk Nederland en voorzitter van de Landelijke Organisatie Sciala Raadslieden. 
Mr. André Moerman – voorzitter signaleringscommissie Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), eigenaar Schuldinfo; over: beslaglegging.
Mr. Chantal van Hulzen - sociaal raadsvrouw in de gemeente Nijmegen en lid van de signaleringscommissie LOSR, Misgelopen toeslagen - Hoe de combinatie van inkomsten leidt tot armoede’.
Maarten Bockting - sociaal raadsman in Zeewolde en Dronten, en lid van de signaleringscommissie LOSR, over verzuimboete bij Belastingdienst aangifte.
Saskia van Muiswinkel -  Sociaal raadsvrouw, Je Goed Recht. Over de nieuwe webstek waar sociaal radaslieden elkaar kunnen vinden, voeden, en waar ze kunne signaleren, agenderen en impact maken.  Link groep LOSR website

Aan bod komt de nieuwe wetgeving en verwahcte knelpunten, en thema's die de komende periode richting Tweedekamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen een rol spelen. Deelname is gratis, aanmelden kan hier.

Ook belichten we de belangenbehartiging op het thema vanuit de LOSR, met verdieping op de vier thema’s: Beslaglegging, misgelopen toeslagen, verzuimboete bij BD aangifte.

Het webinar is gratis en levert registerpunten op.

  • Spreker: André Moerman , voorzitter - LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden)
Lid wordenContact