Nieuwsbericht

Uitnodiging vaccinaties eerste groep zorgmedewerkers

7 januari 2021 | 2 minuten lezen

Uitnodiging vaccinaties eerste groep zorgmedewerkers
Inmiddels is gestart met het vaccineren van de eerste groep zorgmedewerkers. De volgorde binnen deze eerste doelgroep is:

1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.
2. Zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg.
3. Zorgmedewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

De snelheid waarmee deze subgroepen aan de beurt komen hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en de opkomst. Elke week wordt bekeken of er ruimte is voor de volgende groep om zich te laten vaccineren. Werkgevers van zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en vervolgens voor wijkverpleging en Wmo-ondersteuning krijgen dan een ‘go’ om hun zorgmedewerkers uit te nodigen. Dit zal naar verwachting in de loop van januari zijn.

Medewerkers in deze eerste groep krijgen het BioNtech/Pfizer-vaccin, en bestaat uit twee inentingen waartussen drie weken tijd zit. De GGD’en vaccineren 7 dagen per week op 25 locaties in heel Nederland. Medewerkers maken telefonisch een afspraak via het landelijke callcenter voor vaccinaties.

Sociaal werk
Slechts een klein deel van de sociaal werkers valt onder de derde subgroep en komt in aanmerking voor vaccinatie in januari. Hieronder vallen alleen sociaal werkers (beroepskrachten) die de volgende Wmo-ondersteuning uitvoeren:

  • dagbesteding ouderen met dementie
  • maaltijdvoorziening

Overige sociaal werkers komen later in aanmerking voor vaccinatie, zie eerdere berichtgeving hierover.  

Uitnodigingsbrief
De werkgevers in het sociaal werk die maaltijdvoorziening en dagbesteding voor ouderen met dementie uitvoeren, krijgen in januari een uitnodigingspakket van Sociaal Werk Nederland.

In dit pakket zit o.m. een standaard uitnodigingsbrief voor (een specifieke groep) medewerkers. De uitnodigingsbrief moet op naam van de werknemer worden gezet en met het logo van uw organisatie. Dit kan zowel digitaal als geprint. Bij de uitnodiging naar de medewerkers komen drie bijlagen:

  • Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona
  • Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19
  • Informatie over landelijke registratie bij het RIVM.

Voert uw sociaal werkorganisatie maaltijdvoorziening en dagbesteding voor ouderen met dementie uit en hebt u in de loop van januari geen uitnodigingspakket ontvangen? Neem dan contact op met de GGD in uw regio.

Q&A
Het ministerie van VWS heeft een Q&A opgesteld over de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, zie de bijlagen.