Nieuwsbericht

Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek helpt professionals sneller bij inwoners in de knel

5 januari 2021 | 2 minuten lezen

Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens brengt het volgende onder uw aandacht:  

Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek helpt professionals sneller bij inwoners in de knel
Elke gemeente heeft ze, mensen die volledig klem zitten tussen de regels van verschillende instanties en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Als gemeente kun je dit soms niet alleen oplossen. Ook lokale of regionale escalatie is niet altijd genoeg, zo blijkt in de praktijk. Daarom stelt het Rijk, na een geslaagde proefperiode, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) open voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. Dit loket helpt zo volledig vastgelopen multiprobleemsituaties weer vlot te trekken.
Link naar het volledige artikel.

Het Maatwerkloket biedt gemeentelijke maatwerkprofessionals één aanspreekpunt bij het Rijk voor vastgelopen multiprobleemsituaties. Zodra redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de situatie lokaal en regionaal op te lossen, maar dit niet is geslaagd, kunnen gemeenten een beroep doen op het Maatwerkloket. Achter het loket bundelen zich vijf ministeries en diverse uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Het Maatwerkloket helpt met concrete maatregelen en instrumenten, zoals het Maatwerkregister, het Landelijke Escalatie Team en de overbruggingsprocedure.

Het Landelijk Maatwerkloket, Maatwerkregister, Landelijk Escalatie Team en de overbruggingsprocedure komen voort uit het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, een initiatief van de ministeries van BZK, JenV, OCW, SZW en VWS in samenwerking met diverse uitvoeringsorganisaties, o.a. Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, IND, SVB en UWV.

Vind je dat jouw gemeente aan de slag moet met maatwerK? Attendeer de jou bekende contactpersonen van de gemeente op deze bijeenkomst:
Op 27 januari organiseren zij een kennismakingsbijeenkomst voor gemeenten die zich willen aansluiten bij dit programma. Daarnaast staat, na een geslaagde proefperiode, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) open voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. 

27 januari 2021: online kennismaken voor gemeenten
Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zodanig klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Dat moet anders. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens maakt het lokale casusregisseurs en andere professionals makkelijker om mensen in zulke situaties beter en sneller te kunnen helpen. Gemeenten kunnen gebruik maken van bouwstenen die het werk van de maatwerkprofessional vereenvoudigen én voor doorbraken kunnen zorgen.  
Lees hier verder in het volledige artikel 

Op 27 januari 2021 van 15:00 tot 16:30 organiseert het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens een online kennismakingsbijeenkomst voor gemeenten die interesse hebben om gebruik te maken van de ontwikkelde bouwstenen. Hoe kunnen die bouwstenen gemeenten helpen? Wat kan het programma daarin betekenen? Hoe zet een gemeente de bouwstenen in? En hoe zorgt een gemeente voor ruimte in hun organisatie?  

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer weten over het Landelijk Maatwerkloket, het Maatwerkregister of de andere bouwstenen? Maak dan op woensdag 27 januari van 15:00-16:30 uur online kennis met Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. Inschrijven kan via deze link.

Zie verder op de website van Maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl, met onder meer het boekje met negen verhalen uit de praktijk. 

Lid wordenContact