Nieuwsbericht

De corona vaccinatiestrategie voor het sociaal werk

5 januari 2021 | 1 minuut lezen

Het ministerie van VWS heeft de coronavaccinatiestrategie bijgesteld. In de bijlage vindt u de Kamerbrief van minister De Jonge met een nieuw overzicht van in totaal 9 doelgroepen. Op 6 januari start de vaccinatie van de eerste groep. Dit betreft zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en een deel van de Wmo-ondersteuning.

Sociaal Werk Nederland heeft een kort lijntje met VWS over de coronavaccinatiestrategie. Zodra er nieuwe informatie is informeren we u. We verwachten binnenkort extra informatie over de wijze waarop medewerkers aangemeld kunnen worden bij de GGD voor een vaccinatie-afspraak.

Eerste groep Wmo-ondersteuning
Hieronder valt alleen de volgende Wmo-ondersteuning:

  • dagbesteding ouderen met dementie
  • huishoudelijke hulp
  • maaltijdvoorziening

Vervolg
De medewerkers beschermd wonen intramuraal vallen onder de vierde groep (start vaccinatie februari/maart): intramurale GGZ-cliënten en hun medewerkers.
Medewerkers die de overige Wmo-ondersteuning aanbieden kunnen in de achtste groep gevaccineerd worden (start april):

  • begeleiding
  • overige dagbesteding
  • maatschappelijke opvang
  • wijkteams
  • etc.

De visie achter de strategie is dat eerst die professionals in aanmerking komen die betrokken zijn bij één op één zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. VWS geeft aan dat het soms moeilijk is om grenzen te trekken, er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan meteen in de eerste ronde gevaccineerd worden. Deze planning is afhankelijk van goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins.

Zodra er nieuwe informatie is informeren we u. Zie de bijlagen voor meer informatie.

Lid wordenContact