Nieuwsbericht

Handreiking Privacy in het Sociaal Domein: het Pettenvraagstuk

18 december 2020 | 2 minuten lezen

Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zadelen professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional zowel de rol van hulpverlener als toeleider naar hulp heeft.

Professionals vragen zich dan ook regelmatig af: wanneer mogen we wel of niet gegevens delen?
Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Dan rijzen de vragen: hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen? Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit zijn misschien wel de meest voorkomende vragen en strubbelingen bij professionals in het sociaal domein

Duidelijke beleidskeuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Dat is een verantwoordelijkheid van directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein. De publicatie Wijkteams en het Pettenvraagstuk; waar hulp en toeleiding samen komen biedt hen hiervoor de handvatten. Hoewel de publicatie zich met name richt op het Pettenvraagstuk in wijkteams, is deze breder toepasbaar.

De handreiking is opgesteld door het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein, met medewerking van VNG, Nederlands Instituut van psychologen (NIP), Divosa, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).
U vindt de handreiking hier, en als bijlage bij dit artikel. 

Begin 2021 organiseert het Programma Sociaal Domein samen met Divosa, de NDSD en de VNG een aantal webinars over deze publicatie.

Waarom en hoe komen deze professionals klem te zitten? En welke rol kun je als directeur of leidinggevende spelen om duidelijkheid en meer handelingsruimte te bieden? De antwoorden komen aan bod in het webinar ‘Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk’ dat de NDSD en Divosa samen organiseren met het Programma Sociaal Domein.

Webinar
Het webinar wordt verzorgd door Léon Sonnenschein en Johannes Homan, auteurs van de publicatie ‘Privacy in het sociaal domein: wijkteams en het pettenvraagstuk’, die onlangs verscheen. In een uur praten de sprekers je bij over de inhoud van de handreiking.

Meer informatie? Stuur een mail aan info@programmasociaaldomein.nl of zie de website van Divos. 

Lid wordenContact