Nieuwsbericht

Vennootschapsbelastingplicht bij sociaalwerkorganisaties

16 december 2020 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën afgesproken - mede in het licht van de financiële jaarafsluiting bij lidorganisaties - om in de eerste week van januari in overleg te treden.

In dat overleg willen we van onze zijde vaststellen of er voldoende voortgang geboekt kan worden in het wegnemen van onduidelijkheden en onzekerheden omtrent de Vennootschapsbelastingplicht bij sociaalwerkorganisaties.

 

Lid wordenContact