Nieuwsbericht

Buurthuizen blijven open voor 'kwetsbare mensen' - jeugdactiviteiten gaan door

15 december 2020 | 3 minuten lezen

In dit artikel vindt u de complete kamerbrief van 14 december die minister Hugo de Jonge van VWS verstuurd heeft. Hierin de ins en outs rond de lockdown en maatregelen afgekondigd op 14 december 2020. We lichten er deze relevante tekstfragmenten voor u uit:

Jeugdpakket
Het vorige week aangekondigde Jeugdpakket kan tijdens de kerstvakantie gedeeltelijk plaatsvinden. Sportactiviteiten (bv. Wintergames) voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen doorgaan, mits het onder begeleiding is en buiten plaatsvindt. Alle digitale activiteiten kunnen ook doorgaan.

Andere activiteiten, zoals culturele activiteiten of fysieke activiteiten voor jongvolwassenen (18-27 jaar) worden uitgesteld tot naar het een later moment waarop de coronamaatregelen dit weer toestaat.

Het Jeugdpakket loopt door tot in het voorjaar van 2021 en dat biedt gemeenten, lokale organisaties en jongeren genoeg ruimte om de geplande activiteiten op een later moment te organiseren. Meer over de wintergames vindt u hier. 

Kwetsbare groepen
De continuïteit van zorg voor kwetsbare mensen, juist ook met de aanvullende maatregelen voor de komende maand, is van cruciaal belang. Daarnaast is ook bezoek en nabijheid van dierbaren en anderen voor kwetsbare mensen in deze (kerst)periode belangrijk. Zie hier voor de eerdere aanwijzing dd. 3 en 4 november jl., waarin staat dát en hóe buurthuizen en wijkcentra open gehouden kunnen blijven, op gereguleerde wijze. Vrije inloop kan niet, op afspraak wel. Dat betekent voor kwetsbare mensen in de langdurige zorg en ondersteuning het volgende:

 • Zorg en ondersteuning gaan door, zoals de medische zorg thuis (verzorging en verpleging), de dagbesteding (inclusief het serveren van eten en drinken), het vervoer hiernaar toe, de huishoudelijke hulp en begeleiding onder de Wmo2015 en hulp en zorg onder de Jeugdwet (intramuraal en ambulant), waaronder (ook uit Wlz bekostigde) hulp vanuit kinderdagcentra en het zorgvervoer hiernaar toe. Waar dagbesteding of jongerenwerk in buurthuizen of zalen van bibliotheken plaatsvindt, kan dit ook doorgang vinden. Ook de ambulante zorg en dagbehandeling van cliënten in de ggz vindt doorgang. De contactberoepen in instellingen zijn verboden (kapper, nagelstudio’s), met uitzondering van (para)medische contactberoepen.
   
 • Bezoek aan intramurale instellingen kan doorgang vinden - verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg of ggz- en jeugdinstellingen laten bezoek zoveel als mogelijk en verantwoord is doorgaan, afhankelijk van de lokale situatie. De nieuwe maatregelen betekenen wel dat een bewoner maximaal 2 bezoekers per dag mag ontvangen, voor zover de instelling bezoek niet verder heeft beperkt in verband met bijvoorbeeld een uitbraak van   COVID-19. Uiteraard gelden verder in de instellingen de regels die de instellingen zelf genomen hebben om besmetting te voorkomen, mede op basis van de besmettingsgraad in de regio. De mogelijkheden die zorginstellingen hebben om af te wijken van de bepaling rondom bezoek en groepsgrootte in het geval van palliatieve patiënten, blijven ongewijzigd. Bezoek aan kinderen in gezinsgerichte voorzieningen zoals in pleeggezinnen of gezinshuizen kan ook doorgang vinden. De nieuwe maatregelen betekenen wel dat het kind maximaal 2 bezoekers per dag mag ontvangen, voor zover het pleeggezin of gezinshuis niet te maken heeft met een COVID-besmetting.
   
 • Bezoek thuis aan kwetsbare personen wordt net als in het algemeen geldt nu beperkt tot maximaal 2 personen naast de personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn (excl. kinderen tot 13 jaar) en maximaal één groep per dag. Voor 24-26 december geldt ook voor kwetsbare mensen: dringend advies om maximaal 3 personen te ontvangen, naast de personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn (excl. kinderen tot 13 jaar) en maximaal één groep per dag.
   
 • Gemeenten openen wederom de nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen (rechthebbenden én niet-rechthebbenden). Ook moeten voldoende plekken voor (niet) rechthebbenden beschikbaar zijn waar zij overdag naar binnen kunnen voor een maaltijd, om warm te worden en voor sanitaire behoeften. Aangezien even tijd nodig is dit te regelen, gaat dit 16 december in.
   
 • Voor kinderen en volwassenen die thuis niet veilig zijn, zijn het telefoonnummer van Veilig Thuis (0800-2000) en de chatfunctie bereikbaar (https://veiligthuis.nl/huisregels-chat-veilig-thuis/). Slachtoffers die vanuit huis niet kunnen bellen of chatten met Veilig Thuis, kunnen middels het codewoord ‘Masker 19’ bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. In zo’n geval zal de apotheek, indien mogelijk samen met het slachtoffer, VT bellen. Daarnaast zijn andere hulplijnen bereikbaar als spanningen oplopen, zoals de kindertelefoon, de luisterlijn en MIND Korrelatie.
   
 • MIND heeft een speciale handreiking gemaakt Open blijven Algemene Voorzieningen voor besloten en georganiseerde bijeenkomsten (zie ook bijlage). Deze is geaccordeerd door oa Sociaal Werk Nederland en Valente. 
 • Kinderwerk valt niet onder de definitie van onderwijs of opvang, maar is sociaal werk en valt onder de richtlijn voor kwetsbare groepen en buurthuizen.

Zie hier voor de gehele Kamerbrief en zie dit bericht met informatie over buurthuizen en andere maatregelen