Nieuwsbericht

Preventieakkoord: initiatiefgroep wil structurele financiering preventie

3 december 2020 | 1 minuut lezen

Preventieprogramma’s moet je jarenlang volhouden om effect te krijgen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig. Voor de volgende kabinetsperiode is nog geen financiële steun afgesproken voor de partijen die de preventieprogramma’s uitvoeren.

De Initiatiefgroep Preventieakkoord, een brede maatschappelijke coalitie van zo’n twintig organisaties, waaronder Sociaal Werk Nederland, stuurde een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer besprak de begroting van VWS, waar preventie onder valt. De initiatiefgroep wordt voorgezeten en ondersteund door de SER. Vanuit Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigt René Verkuylen (Dock) de branche in overleggen. De brief is mede ondertekend door voorzitter Eric van der Burg van Sociaal Werk Nederland. 

Nationaal Preventieakkoord
Het Nationaal Preventieakkoord werd in 2018 gesloten tussen 70 partijen. In de volgende kabinetsperiode loopt de financiering van dat akkoord af. De initiatieven van die 70 partijen hebben een brede maatschappelijke beweging op gang gebracht. Die beweging verdient lange tijd financiële steun. Daarom pleit de Initiatiefgroep Preventieakkoord nu voor structurele financiering van preventie.

Initiatiefgroep kijkt verder
Het preventieakkoord heeft sinds 2018 een stevige impuls aan preventie gegeven. Maar er is meer nodig. Preventie wordt de komende decennia alleen maar belangrijker. In een volgende kabinetsperiode vraagt het preventiebeleid om andere thema’s, structurele financiering, heldere verantwoordelijkheden en minder vrijblijvendheid. De Initiatiefgroep Preventieakkoord bereidt voorstellen voor het volgend kabinet voor. De voorstellen zullen rond de verkiezingen van maart worden gepresenteerd.

Coronacrisis
De coronacrisis onderstreept nog maar eens het grote belang van preventie. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen meer risico om ernstig ziek te worden als zij besmet zijn met COVID-19. De coronacrisis heeft ook een grote impact op de mentale gezondheid. Dat legt een groot beslag op de zorg. Preventie zorgt voor weerbare en vitale mensen, voor wie minder zorg achteraf hoeft te worden georganiseerd.

De Kamerbrief vindt u hier.
 

Lid wordenContact