Nieuwsbericht

Zorgbonus hoort niet onder loonbeslag te vallen

2 december 2020 | 2 minuten lezen

Medewerkers in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1000 euro netto. Werkgevers worstelen met de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder wanneer er beslag op loon is gelegd? Volgens André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden- LOSR, en SchuldInfo.nl, is dat niet het geval.

Oproep
Mocht de zorgbonus toch afgedragen worden aan de deurwaarder dan horen we dat graag via info@schuldinfo.nl, en vermeld in de onderwerpregel: 'beslag op zorgbonus'. Vermeld daarbij wie de schuldeiser is en welke deurwaarder de zorgbonus heeft geïnd.
Let op: Dit bericht heeft alleen betrekking op de zorgbonus die door de overheid wordt gesubsidieerd en is niet van toepassing op andere bonussen.
Kijk hier voor meer informatie: Zorgbonus valt niet onder beslag (schuldinfo.nl) 
Indien nodig gaat de LOSR samen met de KBvG (beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders) een proefprocedure aanhangig maken om voor juridische duidelijkheid te zorgen.

KBvG legt kwestie over loonbeslag op zorgbonus voor aan de rechter
Zorgmedewerkers kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1.000 euro, bij een uitzonderlijke prestatie in het kader van corona. Wanneer loonbeslag gelegd is op het inkomen van een zorgmedewerker, is de vraag of dit eenmalige extraatje hier ook onder valt. Met andere woorden: moet de zorgbonus worden gebruikt om de schuld versneld af te lossen, of is de schuldenaar daarvan vrijgesteld? De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) onderneemt stappen om deze vraag voor te leggen aan de rechter, samen met André Moerman van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR).

Er spelen twee belangrijke vragen, waar het gaat om loonbeslag op de zorgbonus. Onder welke juridische noemer zou zo’n beslag gelegd kúnnen worden? Maar net zo belangrijk: móet de bonus ook daadwerkelijk in beslag genomen worden? Het is in het belang van alle partijen dat hierover snel juridische duidelijkheid komt.

Ministerieplicht voor gerechtsdeurwaarders
Wettelijk uitgangspunt is dat schulden betaald moeten worden. Als er beslag gelegd wordt, dan heeft de rechter al bepaald dat de schuldeiser recht heeft op zijn geld én dat hij dat via loonbeslag kan incasseren. De gerechtsdeurwaarder heeft als wettelijke taak het vonnis van de rechter uit te voeren: de zogeheten ministerieplicht. Die bepaalt dat - wanneer een schuldeiser dat echt wil - de gerechtsdeurwaarder wettelijk verplicht is om ook beslag te leggen op een eventuele bonus, zodat deze gebruikt wordt voor het aflossen van de schuld.

Bijzondere omstandigheden
De ervaring van gerechtsdeurwaarders leert dat het in het algemeen niet zover hoeft te komen. Gerechtsdeurwaarders houden bij de uitvoering van het beslag vanuit hun onpartijdige rol rekening met de belangen van zowel de schuldeiser als de persoon met schulden. Dat doen ze wanneer het beslag het reguliere salaris betreft, en dat zullen ze ook doen bij eventueel beslag op de zorgbonus. De bijzondere omstandigheden ten aanzien van deze bonus spelen daarbij een rol.

Juridische duidelijkheid gewenst
Zonder duidelijke jurisprudentie bestaat echter de kans dat er een vorm van rechtsongelijkheid ontstaat tussen zorgmedewerkers die beslag op hun zorgbonus aanhangig maken, en zorgmedewerkers die dat niet doen. Dat onderstreept het belang van het scheppen van juridische duidelijkheid, met het oog op uniforme toepassing van het beslagrecht in deze unieke situatie.

Update: lees meer op de website van de NOS. 

Lid wordenContact