Nieuwsbericht

Kamerbrief Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

2 december 2020 | 1 minuut lezen

In deze kamerbrief dd. eind september 2020 schrijft staatssecretaris van SZW Bas van 't Wout oa.: "De uitvoering van de maatregelen vergt veel van gemeenten en andere betrokken organisaties. Aan de rondetafels zijn ook afspraken gemaakt over extra ondersteuning van professionals en vrijwilligers.

Het gaat om de volgende maatregelen:
–Impuls voor het versterken van de professionalisering en kwaliteit van de schuldhulpverlening, (in samenwerking met Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, de Landelijke Cliëntenraad en VNG);
–Impuls aan verbetering van dienstverlening aan zelfstandig onderne-mers met schulden (in samenwerking met onder meer VNG Realisatie en bovengenoemde partijen);
–Versnellen van de doorstroom in een schuldhulptraject om de druk op de gemeentelijke uitvoering te verlichten;
–Ondersteuning aan de Alliantie van Vrijwilligers om extra vrijwilligers te werven en op te leiden zodat meer mensen ondersteuning krijgen. '

Sociaal Werk Nederland neemt deel aan deze Stuurgroep
Staatsecretaris Van t Wout stelt verder in deze brief: "In hele korte tijd hebben vele partijen met elkaar afspraken gemaakt om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. Contacten zijn gelegd, nieuwe netwerken zijn ontstaan. Bij de deelnemers was de wil en energie voelbaar om afspraken te maken en aan de slag te gaan met de uitvoering daarvan. Daar komt het nu op aan, van afspraken naar actie. En we hebben haast, hoe eerder we mensen kunnen helpen, hoe beter.

Om de organisatie van de rondetafels te begeleiden heb ik een stuurgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers zitten van SZW, VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland, de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, Hogeschool van Amsterdam en SAM&. De stuurgroep zal de komende maanden ook de uitvoering begeleiden en de voortgang daarvan monitoren. Ik zal uw Kamer voor het einde van dit jaar opnieuw informeren over de stand van zaken."

Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, vertegenwoordigt de branche in deze stuurgroep. 

Lid wordenContact