Nieuwsbericht

Terugblik op de Agenda van het sociaal werk 2020

1 december 2020 | 1 minuut lezen

‘Het gaat erom dat je als sociaal werker dichtbij en benaderbaar bent’

‘Het sociale cement tussen mensen, dat ontstaat niet vanzelf, dat moet je helpen vormgeven en daarbij heb je de werkzaamheden van sociaal werkers nodig.’ Een duidelijke boodschap van Marieke Kleiboer, directeur van de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS tijdens De Agenda van het sociaal werk op 19 november 2020. Tijdens dit online congres stond de vraag centraal: met wie ben jij als sociaal werker solidair, en hoe?

Nadat de deelnemers twee van de elf huiskamersessies hadden bijgewoond, opende Marieke Kleiboer het plenaire deel van het congres. ‘Solidariteit is één van de kernthema’s waar de samenleving op draait’, aldus Kleiboer. ‘Het welzijnsconcept komt weer veel meer op de agenda. Hoe kunnen we die sociale infrastructuur weer opbouwen? We moeten weer terug naar de voorkant.’ Kleiboer pleitte verder nog voor het definiëren van een common ground: wat hebben alle sociaal werkers nu precies met elkaar gemeen? ‘Dit helpt sociaal werkers ook in de lobby richting Den Haag.’

Versterken van de positie van sociaal werkers
Mariël van Pelt, senior adviseur Professionalisering bij Movisie haakte in op het betoog van Kleiboer en vertelde over verschillende projecten waarin Movisie werkt aan de professionalisering van sociaal werkers. Zo is er een kennis- en onderzoeksagenda Sociaal werk in de maak, die laat zien waar sociaal werkers van meerwaarde zijn en welke kennis zij nodig hebben. Ook is sinds kort de Raadpleging van het Sociaal Werk online en heeft Movisie onlangs het boek Professionalisering van het sociaal werk uitgebracht. Het boek werd tijdens De Agenda van het sociaal werk gelanceerd.

Lees hier het volledige verslag