Nieuwsbericht

Rapport Behoud van medewerkers in het sociaal domein: helft medewerkers vertrekt binnen 5 jaar

25 november 2020 | 1 minuut lezen

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: bijna de helft van de medewerkers vertrekt binnen jaar. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’ dat onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) deed in opdracht van AZW. Salaris is wel een reden naar ander werk uit te kijken, maar blijkt zelden doorslaggevend voor een werkelijk vertrek uit het sociaal domein. Belangrijke vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.

Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van leidinggevenden en betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Uitdaging
Gelet op wat de belangrijkste vertrekredenen zijn, kunnen individuele werkgevers volgens de onderzoekers veel impact hebben op het behouden van werknemers. Op elk van de vier belangrijkste vertrekredenen hebben werkgevers zélf de meeste invloed. Tegelijkertijd valt het de onderzoekers op dat minder dan de helft van de werkgevers daarin investeert.

Een van de adviezen is je als werkgever te professionaliseren, bijvoorbeeld door te gaan voor een stempel voor goed werkgeverschap. Daarbij is van belang dat vooral ook samen te ontwikkelen met de werknemers. Daarnaast moeten leidinggevenden de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen het goede gesprek met medewerkers te voeren. Belangrijk is verder het creëren van uitdagende loopbaanpaden en inzetten op het versterken van de autonomie van medewerkers.

Landelijke prioriteit
Het ‘stempel voor goed werkgeverschap’ vraagt volgens de onderzoekers ook om betrokkenheid van andere partijen en inzet op landelijk niveau. Van elkaar leren, het delen van goede voorbeelden kan worden versterkt.

De aanbeveling is om het behoud van medewerkers in het sociaal domein een landelijke prioriteit te maken. Dat is noodzakelijk, aangezien dit volgens de onderzoekers ‘een van de grootste vraagstukken voor de komende jaren is.’ Ondanks de huidige hoge uitstroom is de missie niet kansloos. ‘Negen op de tien medewerkers in het sociaal domein geeft aan de inhoud van het werk leuk te vinden. Daaruit spreekt passie. Dit vormt een mooi en krachtig vertrekpunt.’

Lid worden