Nieuwsbericht

Jongeren en schulden: online congres 3 december met Eef van Opdorp

25 november 2020 | 3 minuten lezen

Donderdagmiddag 3 december gaat Eef van Opdorp met uiteenlopende gasten in gesprek over de impact van de schuldenproblematiek onder jongeren. Jongeren worden onevenredig hard getroffen door de coronacrisis. Ze zijn daardoor meer bezig met hun schulden dan met hun toekomst.

Hoe kunnen Rijk, gemeenten, (schuld)hulpverleners, jongerenwerkers en zorgverzekeraars samenwerken om dit op te lossen? En welke rol speelt Zorgverzekeringslijn hierbij?

Dagvoorzitter Eef van Opdorp maakt ingewikkelde zaken simpel en houdt de boel luchtig met humor. Kortom, je valt niet in slaap tijdens dit online congres.

Datum: 3 december 2020
Tijdstip: 15.00 -17.00 uur
Deelname is gratis

Accreditatie
Leden van de NBBI komen in aanmerking voor 2 SLU (studielasturen).

Aanmelden voor het congres
Heb je vragen, stuur ons dan een mail via congres@zorgverzekeringslijn.nl.

Met wie gaan we in gesprek?
Dagvoorzitter Eef van Opdorp
Eef werkt met veel plezier als financieel deskundige bij het TV-programma Uitstel van Executie. Als Money Coach traint ze welzijnswerkers om eerst het echte probleem bij mensen aan te pakken aan de binnenkant en pas daarna het symptoom (geldtekort). Ze heeft onlangs het boek Pubers & Poen geschreven voor ouders en vrijwilligers. Daarnaast geeft ze lezingen en workshops om juist jongeren financieel sterk te maken.

Onze gasten

John Wildenberg

John Wildenberg
John is werkzaam bij Farent en is net verkozen tot schuldhulpverlener van het jaar. Hij is betrokken bij de doorontwikkeling van de aanpak schuldenproblematiek en bij het opzetten van innovatieve projecten. Zo heeft hij het innovatieve spel De Schulden Escape ontwikkeld, dat schulden moet voorkomen. Meer over John hier. 

Sarah Eddraoui
Sarah is 22 jaar en deelt haar eigen ervaringen met schulden. Deze ervaringen helpen haar bij het contact met jongeren als jongerenwerker in opleiding.

Daan Hoefsmit
Daan Hoefsmit is adviseur bij het Ministerie van VWS op het gebied van de schulden in relatie tot gezondheid. Hij vertelt hoe groot de impact van schulden is op kwetsbare jongeren. Niet alleen leidt dit tot verlammende stress en zorgmijding, maar ook tot zorgbehandelingen die minder goed aanslaan. Wat kan het Rijk doen en wat kunnen Rijk, gemeenten en andere partijen samendoen?

Rémi Langenberg
Rémi is strategisch adviseur bij het CAK. Hij streeft naar excellente publieke dienstverlening: een zichtbare overheid die in staat is maatwerk te leveren, zeker waar het gaat om burgers in problematische (schulden)situaties. Hij zal ingaan op signaalwaarde van zorgverzekeringsschulden voor gemeentelijke hulpverleners.

Roos Meertens
Roos is projectmanager gemeenten bij Zorgverzekeringslijn. In die rol informeert en adviseert zij gemeenten over het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringschulden. Een schuld bij de zorgverzekeraar komt nooit alleen. Roos doet daarom een oproep aan gemeenten om alle 18- en 19-jarigen op de CAK wanbetalerslijst thuis te bezoeken om zo ook bredere (schulden)problematiek te signaleren.

Josje Verbeeten
Josje Verbeeten is Expert Betalen en Incasso bij coöperatie VGZ en werkzaam bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zij vindt het belangrijk dat ook jongeren een bewuste keuze maken voor een zorgverzekering en zij gaat voor een schuldenzorgvrij Nederland.

Corinne Visser
Corinne Visser is senior beleidsadviseur en projectleider schulden-minima bij de Gemeente Haarlem en Zandvoort. Zij licht toe hoe zij de gegevens van het CAK combineren met andere gegevens en daardoor een goed beeld van krijgen van jongeren met schulden. Dat helpt om ze op een persoonlijke manier te benaderen.

Anna van der Schors
Na 12 jaar werkzaam als onderzoeker bij het Nibud, werkt Anna van der Schors nu sinds een jaar als adviseur externe samenwerking bij Belastingdienst/Toeslagen. Op het terrein van schulden  onderhoudt ze contacten met externe (overheids)organisaties.  Anna zal vertellen hoe Toeslagen jongeren helpt hun zorgtoeslag gemakkelijk en juist te regelen, om zo schulden bij jongeren te voorkomen en om jongeren met schulden te ondersteunen.

Meer informatie en aanmelden hier. 

Lid wordenContact