Nieuwsbericht

Begrotingsbehandelingen - Deze brieven stuurde Sociaal Werk Nederland naar ministeries

13 november 2020 | 1 minuut lezen

In de bijlagen vindt u de brieven die verstuurd zijn naar de diverse ministers en Kamercommissies.

Daarnaast heeft Sociaal Werk Nederland met onder meer BOinK, BK, BMK, VNG, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020 op 4 november de Pleitnotitie Toegangsrecht aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.
Ook hebben we met de Armoedecoalitie inbreng geleverd rond bestaanszekerheid en armoede, en de  begrotingsbehandeling van SZW. 

Lid wordenContact