Nieuwsbericht

Nieuwe Wet inburgering uitgesteld tot 1 januari 2022

12 november 2020 | 1 minuut lezen

De nieuwe Wet inburgering is opnieuw uitgesteld. Dat schrijft minister in zijn Kamerbrief van 11 november. “De afgelopen periode, onder andere tijdens de consulatie, ontving ik signalen over risico’s in relatie tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021, met name van de ketenpartners IND, COA, DUO, VNG en Divosa,’ aldus de minister in zijn brief. “De gesignaleerde risico’s zijn soms stevig, uiteenlopend van aard en zwaarte, en verschillen per partij. Wat álle partijen raakt, zijn de gevolgen van de coronacrisis die de beschikbare capaciteit om voorbereidingen te treffen op de invoering het nieuwe inburgeringsstelsel onder druk zet.”

Hij komt dan ook tot de conclusie dat inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 niet verantwoord is. “Een complexe stelselherziening als inburgering is gebaat bij zorgvuldigheid en voldoende tijd, zodat de ketenpartners goed geëquipeerd en voorbereid aan hun uitvoeringstaken kunnen beginnen. Dit uitgangspunt lag destijds ten grondslag aan uitstel en geldt nog steeds.”

De geplande invoeringsdatum is nu 1 januari 2022. Minister Koolmees: ‘Of dit haalbaar is, zal moeten blijken na afstemming met de ketenpartners over wanneer en onder welke voorwaarden invoering wel haalbaar en verantwoord is. Ook de gevolgen van het uitstel worden in kaart gebracht. Over de uitkomsten van dit traject zal ik uw Kamer zo snel mogelijk informeren; dit zal naar verwachting medio december zijn.”

Lid wordenContact