Nieuwsbericht

NIEUWSBRIEF i-Sociaal Domein: 10 november 2020

10 november 2020 | 3 minuten lezen

10 november 2020

 • Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld
 • 18 november 2020: Webinar Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo
 • Routekaart voor implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet gereed
 • Release 3.0: ‘Stapeling’ niet meer mogelijk in de iWmo en iJw 3.0
 • Afgevallen door een foutje in de aanbestedingsprocedure?
 

Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld

De financiële verantwoording in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2020. Maandag 9 november is deze aanpak vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal Domein. Er is sprake van één verantwoording op basis van een ‘drie-sporen beleid’. Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het coronajaar 2020 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.
Lees het nieuwsbericht op onze website.

Daar vindt u ook onderstaande documenten en formats

 • Notitie verantwoording 2020
 • Het landelijk accountantsprotocol 2020
 • De formats productieverantwoording jeugd en Wmo 2020
 • Bijlage Coronacompensatie 2020
 • Format berekening omzetgarantie Wmo en Jeugdwet
 • Format meerkosten
 

18 november 2020: Webinar Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

De vastgestelde aanpak voor de verantwoording 2020 wordt toegelicht in een webinar dat op woensdag 18 november om 14.00 uur plaatsvindt. Hierin wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van de drie-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door de betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats. Daarnaast kunt u tijdens het webinar via de chatfunctie uw vragen stellen. Het webinar wordt gegeven door een van de samenwerkingspartners van het Ketenbureau, Verstegen accountants en adviseurs en is bedoeld voor financials/controllers van gemeenten en zorgaanbieders en hun externe accountants.

Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich geregistreerd heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken. (Voor het webinar adviseren we de browser Chrome van Google te gebruiken).

 

Routekaart voor implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet gereed

Afgelopen week heeft het projectteam implementatie Woonplaatsbeginsel een planning of hoofdlijnen opgeleverd. In deze 'routekaart' is opgenomen wanneer gemeenten en zorgaanbieders idealiter activiteiten rondom de implementatie kunnen oppakken en welke ondersteuning u van het projectteam kan verwachten. Daarnaast hebben we in de zomer een referentiegroep samengesteld die deze week voor de tweede keer bij elkaar komt. In deze blog van projectleider Truus Vernhout informeert ze u over de planning en de referentiegroep.

 

Release 3.0: ‘Stapeling’ niet meer mogelijk in de iWmo en iJw 3.0

In een van de recente regiosessies over de Release 3.0 kwam het onderwerp ‘Stapeling’ ter sprake naar aanleiding van de uitleg dat stapeling in een Verzoek om Wijziging (VOW) niet is toegestaan. Tijdens de betreffende sessie waren er deelnemers die aangaven dat er gemeenten zijn die op dit moment toch zorg gestapeld toewijzen en dit middels toewijzingsberichten versturen naar de zorgaanbieder. Dit is niet toegestaan maar is in de huidige versie wel technisch te omzeilen. In de 3.0-versie is dit echter niet meer mogelijk. Gemeenten die gebruikmaken van ‘stapeling’ wordt geadviseerd om dit voor het einde van het jaar te wijzigen. Collega Jaap Sikkenk schreef er een blog over.

 

Afgevallen door een foutje in de aanbestedingsprocedure?

Goede aanbieders die afvallen door een foutje in de aanbestedingsprocedure? Dit komt vaker voor in het sociaal domein dan u misschien denkt. Om dit te voorkomen, biedt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein vanaf november/december vier e-learning modules aan waarin aanbieders leren waarop zij moeten letten. Meer informatie vindt u op de website van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Lid wordenContact